Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin Gerekli Şartlar

Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin Gerekli Şartlar

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:19:38
Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin Gerekli Şartlar
Kat mülkiyeti nasıl kurulur, kat mülkiyetinin kurulması için gerekli şartlar neler, kat mülkiyetinin kurulması için istenilen belgeler neler? Tüm soruların yanıtı haberimizde…

Bir apartmanda ilgili yasaya göre edinilmiş bağımsız bölüm mülkiyetine kat mülkiyeti deniliyor.


Peki kat mülkiyeti nasıl kurulur? Kat mülkiyeti resmi senetle ve tapu sicil ile doğar. Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden fazla bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin yapılabilmesi için, buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmiş olması gerekiyor.


KAT MÜLKİYETİ NASIL KURULUR?
Kat mülkiyetinin kurulması için, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi konusunda  gayrimenkulün tüm paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekiyor.


1.    Ana gayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimari proje ile yapı kullanma izin belgesi

2.    Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planı...

Tapu memuru kendisine verilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenliyor. Bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi de sayılıyor.


Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliğini kazanıyor ve kütükte o bölümün tasdikli planındaki numarayı alıyor.


Kat malikine, ana gayrimenkulün çaplı tasarruf belgesinden başka, istem halinde söz konusu projeden kendi bağımsız bölümüne ait olan kısmının tasdikli bir örneği de verilebiliyor.

KAT MÜLKİYETİNUN KURULMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?
Kat mülkiyeti kurulması için gerekli şartları şöyle sıralamabiliriz;
Ana Projenin Tamamlanmış Olması
Kat mülkiyetinin kurulması için öncelikle ve ilk  aranan şart ilgini projenin tamamlanmış olması. Çünkü tamamlanmamış yapılarda kat mülkiyeti kurulamıyor. Hatta bir yapının belli bir kısmı tamamlanmış olsa dahi kat mülkiyeti kurulamıyor.


TÜMÜNÜN KAT MÜLKİYETİNE ÇEVİRİLMESİ GEREKİYOR
Ana gayrimenkulün tümü kat mülkiyetine çevrilmesi lazım. Ana gayrimenkulün tümü kat mülkiyetine çevrilmeden o taşınmazın yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamıyor. Bu kuralın istisnası yukarıda sözü edilen blok ve yaygın yapıların kat mülkiyetine çevrilmesinde görülüyor.


KAGİR BİNA OLMASI ŞART
Kat mülkiyeti kurulmak istenen yapının tümünün kagir olması gerekiyor. Ahşap veya toprak yapılarda kat mülkiyeti kurulamıyor. Ana gayrimenkulün birkaç kişiye ait olması gerekmiyor.Tek kişiye ait bir ana taşınmaz üzerinde tek malikin istemiyle kat mülkiyeti kurulabiliyor.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER