Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kadıköy Göztepe İmar Planı Askıda

Kadıköy Göztepe İmar Planı Askıda

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:03:31
Kadıköy Göztepe İmar Planı Askıda
Kadıköy Göztepe Mahallesi 2986 ada 95 parsele ilişkin hazırlanan 1 paftalık uygulama imar planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Kadıköy Göztepe Mahallesi, 2986 ada 95 parsele ilişkin hazırlanan 1 paftalık uygulama imar planı değişikliği onaylandı. Söz konusu planlar 11 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

PLAN NOTLARI
1.    Plan onama sınırı Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesi, 2986 ada 95 parseli kapsamaktadır.
2.    Zemin etüt raporu onaylanmadan uygulamaya geçilemez.
3.    Planlama alanı, Max Tax;0.25 ayrık nizam 2 kot ön: 5 M. Yan:4 M. Yapılaşma koşullarında konut alanıdır.
4.    3621 sayılı kıyı kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
5.    Kadıköy Belediye Başkanlığı’nca onaylanacak ağaç rölevesine göre parselin doğu kısmındaki 3 metrelik yaya yoluna isabet eden ağaçlar korunacaktır.
6.    Planlama alanında 6306 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.
7.    Açıklanamayan hususlarda 11.05.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kadıköy merkez E-5 (D-100) otoyolu ara bölgesi uygulama imar planı hükümleri ve yürürlükteki yönetmelik hükümleri geçerlidir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER