Anasayfa >

Diğer Haberler >

Tapuya İpotek Koyma! Tapu İpotek Harcı Hesaplama?

Tapuya İpotek Koyma! Tapu İpotek Harcı Hesaplama?

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:36:56
Tapuya İpotek Koyma! Tapu İpotek Harcı Hesaplama?
İpotek nedir, tapuya ipotek nasıl konulur? Tapu ipotek harcı nasıl hesaplanıyor? Hepsinin yanıtı haberimizde…

Öncelikle tapuya ipotek nedir sorusuna yanıt verelim; ipotek, en basit tanımı ile şu an var olan, var olacak ya da varolma ihtimalı olan alacağa karşılık taşınmazın teminat olarak gösterilmesine ipotek denir. Bir nevi gayrimenkulü reyin alma diyebiliriz.

TAPUYA İPOTEK NASIL KONUR?
İpotek tapu sicilinde konulacak taşınmaza ait tapu sicili sayfasına şerh koyularak kurulur. Tapuya ipotek için ilk önce yazılı bir talepte bulunmanız gerekiyor. Bu dilekçe ipoteğin süresi, bedeli, ipoteği oluşturacak olan kişinin kimlik bilgilerini içeriyor. Dilekçe verildikten sonra tapu sicili müdürlüğüne birtakım evraklarla gitmeniz gerekiyor. Peki tapuya ipotek koymak için gerekli evraklar neler? Şöyle sıralayabiliriz;
•    İpotek olacak olan taşınmazın tapu senedi
•    Tarafların nüfus cüzdanı
•    Son 6 ayda çekilmiş olması şartıyla ikişer adet vesikalık fotoğraf
•    Eğer tapuya ipotek koyla işlemi bir vekil aracılığı ile yapılacaksa, temsili gösteren belge, temsilcinin nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğraf.
•    Yine söz konusu taşınmaza ait ilgili belediyeden alınmış emlak beyan değerini gösteren bir belge
•    Kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazın DASK poliçesi.

TAPUDA İPOTEKİN KALDIRILMASI?
Diyelim ki borcunuzu ödediniz ve borç sona erdi. Bu durumda karşı taraftan ipoteğin kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Bu talep sonucunda alacaklı ipoteğin kaldırılmasından kaçıyorsa, alacaklı karşısında borçlunun İcra İflas Kanunu’nun 153.maddesinin sunduğu hakla ipotek terkinini dava yoluyla talep edebilir. İlk etapta icra dairesi alacaklıya 15 günlük bir süre verir. Bu süre içinde alacaklı ipoteği kaldırmazsa devreye icra mahkemesi girer. Eğer mahkeme borçlunun alacaklıya karşı borcunun tamamının ödendiği kanaatine varırsa taşınmaz üzerindeki ipoteği mahkeme kararı ile kaldırır.

İPOTEKLİ TAŞINMAZIN SATIŞI
İpotekli taşınmazın satışına ilişkin yasalarda herhangi bir yasaklama bulunmuyor. İpotekli mal alacaklının iznine gerek kalmadan devredilebilir ya da satılabilir. İpotekli taşınmazın malikinin değişmesi durumunda ilgili tapu müdürlüğü bunu alacaklıya bildirir. İpotek alacaklısı malik değişikliğinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde eski malike sorumluluğunun devamına ilişkin herhangi bir bildirimde bulunmaz ise eski malik borçtan kurtulur. Bildirmesi durumunda dahi ipotek alacaklısı ilk olarak ipotekli taşınmazın satışına gidip, eğer bu satış bedeli borcu karşılamaz ise eski malike rücu edebilir. Yeni malikin borçtan sorumluluğu ipotekli gayrimenkul ile sınırlıdır. İpotekli taşınmazın satılması durumunda yeni malik bu satım nedeniyle borçlu durumuna gelmez. Fakat tarafların anlaşması ile birlikte yeni malik borcu yüklenir ve bu alacaklı tarafından kabul edilirse yeni malik borçtan kişisel olarak sorumlu olur.

TAPU İPOTEK HARCI HESAPLAMA 2017
a) İpotekte sağlanan borç miktar üzerinden  binde  4,55
b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden binde 4,55
c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktar üzerinden binde 2,27

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER