Anasayfa >

Diğer Haberler >

Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri

Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:45:44
Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri
Alt kira ve kullanım hakkının devri mümkün mü, ne şekilde mümkün? Soruların yanıtı haberimizde…

Kiracı kiralanı başkasına kiraya verebilir mi? Ya da devredebilirse ne şekilde?


Kiracının kiralanını başkasına devretme konusunda kanunda bir yasaklama yok. Fakat bunun bazı kriterleri var. En önemli kriterlerden biri de ev sahibinin “rızası”… Yani ev sahibinin izni olmadan kiracı kiralanı başkasına kiralayamaz ve kullanım hakkını başkasına devredemez.  


Yeni Borçlar Kanunu’nda alt kira ve kullanım hakkının devrine ilişkin şu madde yer alıyor;
“MADDE 321- Kiracı, Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.
Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.


Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.”


III. Kira ilişkisinin devri
“MADDE 322- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.


Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.


İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.”


Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.

Alt kirada, kirada sözleşmesinde belirtilen tüm alacak ve borçlar devir olur. Fakat kiralanın kullanım hakkının devrinde ise kiracının kira sözleşmesinde belirtilen kira bedelini kiralayana verme borcu aynen devam ediyor.

Kiracı ile, kullanım hakkını devir alan arasında kurulan sözleşmede, kira sözleşmesinde belirtilen alacak ve borçların da devri öngörülmekte ise, bu durumda kira bedeli kullanım hakkını devralan tarafından ödeniyor. Kiracı ile kiraya veren arasında kurulan kira sözleşmesinde alt kira yasağının öngörülmesi mümkündür.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER