Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kabataş Transfer Merkezi İmar Planı Askıda

Kabataş Transfer Merkezi İmar Planı Askıda

21 Temmuz 2017 Cuma, 17:15:00
Kabataş Transfer Merkezi İmar Planı Askıda
Kabataş Transfer Merkezi projesine ilişkin hazırlanan imar planı askıya çıktı…

Kabataş İskelesi Ulaşım Transfer Merkezi amaçlı Bağcılar-Kabataş Tramvayının, yapılması planlanan Tekstilkent-Kabataş Metrosunun, Çağlayan-Kabataş Metrosunun, karayolu toplu taşıma araçlarının, taksilerin, denizyolu hizmeti veren firmaların belli bir sistem içerisinde yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çevre ve Şehircili Bakanlığı tarafından onaylandı.


21 Temmuz’da askıya çıkan imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 19 Ağustos’ta askıdan inecek.

PLAN NOTLARI
GENEL HÜKÜMLER

1.    BU PLAN VE KOŞULLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA, KONUSU VE İLGİSİNE GÖRE;
-    3621 SAYILI KIYI KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,
-    3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,
-    618 SAYILI LİMANLAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,
-    2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,
-    655 SAYILI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME,
-    645 SAYILI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME,
-    2495 SAYILI BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN KORUNMASI VE GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA KANUN,
-    4857 SAYILI İŞ KANUNU VE İLGİLİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİ,
-    İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK,
-    2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA BAĞLI OLARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,
-    5312 SAYILI DENİZLERİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE

VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,
-    YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ,
-    GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,
-    SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ,
-    1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,
-    1593 SAYILI UMUMİHIFZISSIHHA KANUNU,
-    BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ,
-    BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK,
-    7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN,
-    AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK,
-    DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK,
-    4373 SAYILI TAŞKIN SULARA VE SU BASKINLARINA KARŞI KORYNMA KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,
-    TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ STANDART VE TEBLİĞLERİ
HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
-    5378 SAYILI “ENGELLİLER HAKKINDA KANUN” VE BU KANUN KAPSAMINDA, PLANLAMA ALANINDA YER ALACAK KENTSEL, SOSYAL, TEKNİK ALTYAPI ALANLARINDA VE YAPILARDA, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNÜN İLGİLİ STANDARTLARINA UYULACAKTIR.
AYRICA, YUKARIDA BELİRTİLEN KANUN VE YÖNETMELİKLER DIŞINDA DİĞER İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ İLE MER’İ ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARINA UYULMASI ZORUNLUDUR.
2.    YAPIMI PLANLANAN ALANLARIN İNŞAATI VE KULLANIMINDA DENİZ KİRLİLİĞİ VE SIĞLAŞMAYA NEDEN OLUNMAYACAK, DOLGU MALZEMELERİNİN ÇEŞİTLİ ETKENLERLE DENİZ İÇİNE YAYILMAK SURETİYLE SIĞLAŞMAYA VE KİRLİLİĞE SEBEBİYET VERİLMEMESİ İÇİN ÖNCELİKLE ANROŞMAN VE BETON PERDE GİBİ YAPISAL ÖNLEMLER ALINACAKTIR. İNŞAAT VE HAFRİYAT SIRASINDA PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE TOKSİK MADDE KULLANILMAYACAKTIR.
3.    İNŞAAT AŞAMASINDA VE İŞLETME DÖNEMLERİNDE ÇEVRE DEĞERLERİNİN KORUNMASI AÇISINDAN, 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA İSTİNADEN ÇIKARILAN “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ”, “HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ”, “SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ”, “ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ”, “ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ” VE İLGİLİ DİĞER YÖNETMELİKLERDE BELİRTİLEN HUSUSLAR YERİNE GETİRİLECEK VE DİĞER MER’İ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ İZİNLER ALINACAKTIR.
4.    PROJENİN İNŞAAT VE UYGULAMA AŞAMALARINDA; SEYİR EMNİYETİ, CAN, MAL VE DENİZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AÇISINDAN GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK GECE VE GÜNDÜZ UYGUN İŞARETLERLE MARKALANACAKTIR.
5.    BU PLAN KAPSAMINDA KALAN VE KIYI KANUNU İLE KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN MEVCUT BULUNAN VE/VEYA YAPILMASI PLANLANAN KIYI YAPILARINA AİT UYGULAMA PROJELERİ (GEREKLİ ETÜT, HESAP VE TÜM TEKNİK DETAYLARI İLE BİRLİKTE) ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANDIKTAN SONRA DENİZ YAPILARININ İNŞAATINA BAŞLANILACAK, ONAYLI UYGULAMA PROJESİ BULUNMAYAN DENİZ YAPILARININ İNŞAATINA KESİNLİKLE BAŞLANILMAYACAK VE MEVCUT KISIMLAR GEREKMESİ HALİNDE ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLI UYGULAMA PROJESİNE UYGUN DURUMA GETİRİLECEKTİR.
6.    BU PLAN KAPSAMINDA KALAN VE KIYI KANUNU İLE KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR  YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN KIYI YAPILARI İÇİN;  İNŞAATIN BİTİMİNE MÜTEAKİP ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞININ İLGİLİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN “İŞLETME İZNİ” ALINMADAN FAALİYETE GEÇİLEMEZ.
7.    2863 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİ GEREĞİ İNŞAİ VE FİZİKİ UYGULAMALAR SIRASINDA KORUNMASI GEREKLİ HERHANGİ BİR KÜLTÜR/TABİAT VARLIĞINA RASTLANILMASI HALİNDE ÇALIŞMALARIN DURDURULARAK İVEDİLİKLE EN YAKIN MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE VEYA MÜZESİNE VEYA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE HABER VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
8.    İNŞAAT AŞAMASI VE SONRASINDA EKOLOJİK, HİDROGRAFİK VE OŞİNOGRAFİK DENGENİN BOZULMAMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.
9.    PLAN KAPSAMINDA BULUNAN HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ VEYA DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZLARDA PROJE VE FİİLİ UYGULAMA YAPILMADAN ÖNCE MALİYE BAKANLIĞINDAN İZİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR. SÖZ KONUSU ALANLAR, KİRALAMA SÜRESİ KADAR KULLANILACAK VE KİRALAMA SÜRESİNİN SONUNDA BEDELSİZ OLARAK, HER TÜRLÜ BORÇTAN VE TAAHHÜTTEN ARİ OLARAK MALİYE BAKANLIĞINA DEVREDİLECEKTİR.
10.    BU PLAN, PLAN NOTLARI VE PLAN RAPORLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR.

ÖZEL HÜKÜMLER
1.    PLANLAMA ALANI KAPSAMINDA; 3621 SAYILI KIYI KANUNU VE BU KANUNA BAĞLI OLARAK ÇIKARILAN KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK UYARINCA, YOLCU TAŞIMA AMAÇLI DENİZ OTOBÜSLERİNİN/ARAÇLARININ YANAŞMASI VE YOLCU İNDİRME-BİNDİRME FAALİYETLERİ İÇİN “ULAŞIM TRANSFER MERKEZİ” KAPSAMINDA İSKELE YAPILACAKTIR. İSKELE ALANINDA YOLCU TAŞIMA AMAÇLI DENİZ OTOBÜSLERİNİN/ARAÇLARININ YANAŞMASI VE YOLCULARIN TRANSFERİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN YAPILAR; KIYI KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK’TE TANIMLANAN DESTEK BİRİMLERİ, YÖNETİM BİRİMLERİ, SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİ KAPSAMINDA YAPILABİLİR.

2.    İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.10.2016 TARİH VE 220-02.E-20162012 SAYILI YAZISI UYARINCA;
a.    İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 24.10.2016 TARİH VE 220-02.E-20162011 SAYILI KARAR İLE VERİLEN “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) GEREKLİ DEĞİLDİR” KARARINA ESAS NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI VE EKLERİNDE BELİRTİLEN TÜM HUSUSLARA VE TAAHHÜTLERE UYULMASI ZORUNLUDUR,
b.    2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU (DEĞİŞİK 26.04.2006-5491) VE BU KANUNA İSTİNADEN YÜRÜRLÜĞE GİREN YÖNETMELİKLERE UYULMASI, MER’İ MEVZUAT UYARINCA İLGİLİ KURUM/KURULUŞLARDAN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI VE ÇED YÖNETMELİĞİNİN 18 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE YATIRIMIN BAŞLANGIÇ, İNŞAAT, İŞLETME VE SONA ERME DÖNEMİNE İLİŞKİN İZLEME RAPORLARININ, “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” KARARINI ALDIKTAN SONRA PROJEDE YAPILACAK ÇED YÖNETMELİĞİNE TABİ DEĞİŞİKLİKLERİN DE İSTANBUL VALİLİĞİNE (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ) İLETİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
3.    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) BAŞKANLIĞININ (ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ) 21.01.2014 TARİH VE 1176720-3484 SAYILI YAZISI EKİNDE YER ALAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İNCELEME KOMİSYONUNUN 19.11.2014 TARİH VE UP2014-37/02 SAYILI KARARI UYARINCA;
a.    AVAN PROJE AŞAMASINDA KARAYOLU VE RAYLI SİSTEM HATLARININ ENTEGRASYONU SAĞLANACAK OLUP PARK&RIDE ALANI, LASTİK TEKERLEKLİ TOPLU TAŞIMA DURAK YERLERİ VE/VEYA PERON ALANI VE CEP TAKSİLERİ KAPASİTELERİ BELİRLENEREK İBB ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ ALINACAK,
b.    UYGULAMA AŞAMASINDA ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR.
4.    DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 07.10.2016 TARİH VE 68690752-0700-333-16/VERİ ANALİZ DEĞ.Ş. SAYILI YAZISI UYARINCA;
a.    BAHSE KONU İNŞA FAALİYETLERİNE BAŞLAMADAN EN AZ 30 (OTUZ) GÜN ÖNCE, DENİZDE MAL VE CAN EMNİYETİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMELERİN YAPILARAK DENİZCİLERE DUYURULARIN VE GEREKLİ HARİTA DÜZELTMELERİNİN YAPILABİLMESİ MAKSADIYLA NİHAİ PLAN VE PROJE BİLGİLERİNİN SEYİR HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ,
b.    BAHSE KONU PROJENİN TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP, DEĞİŞEN SAHİL HATTI VE DERİNLİKLER İLE YENİ İNŞA EDİLEN ALANLARIN İLGİLİ DENİZ HARİTALARINA (YAT HARİTALARI DAHİL) İŞLENMESİ MAKSADIYLA YAPILACAK ÖLÇÜM VE HARİTA GÜNCELLEMELERİ İÇİN SEYİR HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR.
    
5.    İSTANBUL VALİLİĞİNİN (İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ) 16.12.2010 TARİH VE 29544 SAYILI YAZISI UYARINCA, 1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA YER ALAN SU KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYİCİ HÜKÜMLERE UYULMASI VE DENİZ SUYUNDA ÇÖZÜNEN VE ZARARLI KİMYASAL MADDELER İÇEREN DOLGU MALZEMELERİNİN KULLANILMAMASI GEREKMEKTEDİR.
6.    UYGULAMA, İLGİLİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN AVAN PROJESİNE GÖRE YAPILACAKTIR.
7.    EMSAL HESABI VE KAT YÜKSEKLİĞİ, İLGİLİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU TARAFINDAN ONAYLANACAK AVAN PROJE İLE BELİRLENECEKTİR.
8.    BU PLANA ESAS VE İSTANBUL VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ) TARAFINDAN 21.02.2017 TARİHİNDE ONAYLANAN JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNA UYULACAKTIR. İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ZEMİN ETÜT RAPORU OLARAK KULLANILAMAZ. PLANIN MÜSAADE ETTİĞİ KALICI YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT RAPORU YAPTIRILMASI VE RAPORLARDA YER ALAN HUSUSLARA UYULMASI ZORUNLUDUR.
9.    DOLGU YAPILMAK SURETİYLE KAZANILACAK ARAZİLERİN KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN KARA TARAFINDA BULUNAN ALANLARLA YOL BAĞLANTISI, ONAYLI İMAR PLANLARI İLE BÜTÜNLEŞECEK ŞEKİLDE İLGİLİ İDARESİNCE SONUÇLANDIRILACAKTIR.
10.    YUKARIDA BELİRTİLEN GENEL VE ÖZEL HÜKÜMLERİN GEREK İNŞAAT AŞAMASINDA GEREKSE DE UYGULAMA AŞAMASINDA YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE SORUMLULUK KONUSUNA GÖRE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE BİRLİKTE YATIRIMCI VE İLGİLİ İDAREYE (VALİLİK VE BELEDİYEYE) AİT OLACAKTIR.


İMAR PLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER