Anasayfa >

Diğer Haberler >

Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

21 Temmuz 2017 Cuma, 14:33:14
Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği
Temerrüt nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği tüm detayları haberimizde…

Temerrüt nedeniyle tahliye davası dilekçe örneğinden önce “temerrüt nedir” sorusuna yanıt verelim.


Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Temerrüt alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür. Gerek alacaklı ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek; gerekse borçlu yerine getirmekle borçlandığı edimi zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur. Borcun ifası mümkün olduğu halde ifadaki ve ifayı kabuldeki gecikme temerrüt için yeterlidir. Temerrüt için ayrıca kusur aranmaz.


Kiracının da ev sahibine karşı yükümlükleri arasında en başta kira bedelini vaktinde ödemesi gerekiyor. Eğer kiracı kira bedelini ve yan giderleri ödemezse kiraya veren yani ev sahibi kiracıya yazılı olarak bir süre verip borcun ödenmesini isteyebilir. Kiracı eğer bu sürede borcunu ödemezse ev sahibi sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda kiracıya verilecek süre minimum 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür. Bu süre kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlıyor.


30 gün içinde borç ödenmezse ev sahibi temerrüt nedeniyle icra mahkemesinden tahliye davası açabilir. Kiracının kirayı ve yan gelirleri ödediğini belgelerle kanıtlaması gerekiyor. Burada şahit dinlenmiyor. Eğer kiracı ödeme yaptığını kanıtlayamazsa mahkeme kiracı aleyhine karar verir.

Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

………… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
DAVACI                    : ……………………………………..

DAVALI                     : ……………………………………..

KONU                       : Kiralananın, temerrüt nedeniyle tahliyesi talebimdir.
AÇIKLAMALAR

Davalı ile aramda, şahsıma ait ……………………………. adresinde bulunan dairenin kiralanmasına ilişkin …/…/….. tarihli kira sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme müddeti 1 yıldır.

Sözleşme ile belirlenen kira bedeli …… TL’dir. Kira bedelleri, …… Bankası’nda bulunan hesabıma yatacaktır.
İlk aylarda düzenli yapılan ödemeler, devam eden zamanlarda aksamaya başlamış ve kiracı, son dört aydır kira ödemesi yapmamıştır.

Bu nedenle kiracıya ….. Noterliği’nden gönderdiğim kira bedelinin ödenmesi, aksi halde tahliye davası açılacağına ilişkin iki adet ihtarnameye cevap verilmediği gibi, herhangi bir ödeme de yapılmamıştır. Bu nedenlerle iş bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : BK, 6570 sayılı kanun, HMK, ilgili mevzuat

DELİLLER                           : Kira sözleşmesi, banka kayıtları, tanık, bilirkişi, keşif.

NETİCE ve TALEP

Talebimizin kabulü ile;
1- Davalı/kiralayanın taşınmazdan tahliyesine,
2- Yargılama harç ve giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/…/…..
Davacı
(imza)


SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER