Anasayfa >

Diğer Haberler >

Bahçeşehir Göleti İçin Mahkemeden Karar Çıktı

Bahçeşehir Göleti İçin Mahkemeden Karar Çıktı

05 Haziran 2017 Pazartesi, 09:21:50
Bahçeşehir Göleti İçin Mahkemeden Karar Çıktı
Bahçeşehir Göleti projesi için İstanbul 6.idare mahkemesinden karar çıktı. Detaylar haberimizde…

Mülkiyeti Başakşehir Belediyesi’ne ait olan Bahçeşehir Göleti projesi için İstanbul 6.İdare Mahkemesiniden karar çıktı. Danıştayın durdurduğu proje için mahkeme devam dedi.


Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'ndeki Gölet Bölgesi'nde, belediyeye ait 13 bin 500 metrekarelik alanda Belediye Meclisince alınan kararla başlatılan rekreasyon ve dere ıslahı projesi çalışmalarına CHP'li Meclis üyelerinin açtığı dava sonucunda Danıştay 8. Daire Başkanlığı tarafından konulan yürütmeyi durdurma kararı, İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu proje alanında Başakşehir Belediyesinin 1990'da yapılan Bahçeşehir İmar Planı'na göre yüzde 5'lik, 13 bin 500 metrekarelik bir imar hakkı bulunduğu belirtildi.


Açıklamada, Belediye Meclisinde alınan karar gereği bu alanın, derenin ıslah edilmesi ve 300 bin metrekare park rekreasyon alanının düzenlenmesi karşılığında ihaleye çıkarıldığı, projenin durdurulması hususunda CHP'li Meclis üyelerinin açtığı dava sonrasında Danıştay 8. Daire Başkanlığının, yürütmeyi durdurma kararı verdiği hatırlatıldı.


Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma kararının uygulandığı ancak Ahmet Hamdi Demiroğlu adlı vatandaş tarafından inşaatın durdurulması işlemine karşı yürütmenin durdurulması talebiyle dava açıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Demiroğlu'nun açmış olduğu dava sonucunda İstanbul 7. İdare Mahkemesi, 2017/887 sayılı dosyasından 26 Mayıs 2017'de belediyenin inşaatı durdurma işlemine karşı yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.


Ayrıca CHP'li Meclis üyelerinin açtığı davada, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 29/01/2016 tarih ve E:2015/915. K:2016/165 sayılı kararının, Danıştay 8. Daire Başkanlığının 01/11/2016 gün ve E:2016/6341, K:2016/8144 sayılı kararı ile bozulması üzerine, yerel mahkemece bozma kararına uyulmayarak ilk kararında ısrar edilmesine karar verilmiştir.


Karar uyarınca yerel mahkeme Gölet Bölgesi'nde yapılacak rekreasyon projesi hususunda Belediye Meclisinin verdiği kararın kanuna uygun olduğu, çalışmanın uygulanmasını engelleyecek hukuki bir engel olmadığı yönünde karar vermiş bulunmaktadır.


Gerek CHP'li Meclis üyeleri gerekse üçüncü şahıs Ahmet Hamdi Demiroğlu tarafından açılan davalar sonucu verilen ısrar ve yürütmenin durdurulması kararları uyarınca Gölet Projesi'nin devamında hukuka aykırılık bulunmadığı, inşaatlara devam edilebileceği hüküm altına alınmış olmaktadır."

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER