Anasayfa >

Diğer Haberler >

Çamlıca'ya Otel Geliyor

Çamlıca'ya Otel Geliyor

29 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:27:49
Çamlıcaya Otel Geliyor
Üsküdar Kısıklı Mahallesi 171 pafta, 788 ada 16 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı onaylandı. 19 bin 695 metrekarelik alanda otel yapılması planlanıyor...

HABER:Şengül KIRMIZITAŞ


İstanbul Üsküdar Kısıklı Mahallesi, 171 pafta, 788 ada, 16 parsele ait 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Toplam 19 bin 695 metrekarelik alanı kapsayan söz konusu planlama alanı 3.derece doğal sit alanında kalıyor.

Küçük Çamlıca Tepesi’nin Acıbadem semtine bakan yamaçlarında konumlanan alanda otel yapılması planlanıyor.İma planında şöyle deniliyor; “1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile 788 ada, 16 parsel; mekansal planlar yapım yönetmeliği doğrultusunda, kısmen otel alanı, kısmen park, kısmen taşıt yolu ve kısmen de yaya yolu ve bölgesi olarak önerilmiştir. Otel alanında meri imar planı yapılaşma koşulları (TAKS=0,15, KAKS=0,40 ve Yençok=9.50m) geçerlidir.”

Plan Notları:
1. Plan değişikliği onama sınırı, İstanbul İli, Üsküdar ilçesi, Kısıklı Mahallesi, 171 pafta, 788 ada, 16 parsel sınırıdır.
2. Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan (171 pafta, 788 ada, 16 parsel); kısmen otel alanı, kısmen park, kısmen taşıt yolu, kısmen de yaya yolu ve bölgesidir.
3. Otel alanında yapılaşma koşulları; taks=0,15, kaks=0,40 ve yençok=9,50 metredir. üsküdar belediyesi ve ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
4. Otel alanında bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yer alamaz.
5. Otel alanı dışında iskân edilemez.
6. Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
7. Uygulama aşamasında jeolojik/jeoteknik etüt raporları hazırlanarak, bu raporlara uyulacaktır.
8. Açıklanmayan hususlarda mer’i imar planı, plan notları ve mer’i imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER