Anasayfa >

Diğer Haberler >

Yassıada İmar Planı Askıda

Yassıada İmar Planı Askıda

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:51:07
Yassıada İmar Planı Askıda
Yassıada imar planı askıya çıktı. Yeni imar planı ile Yassıada’da “turizm+kültirel” tesislerin yapılmasının önü açılıyor…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Adalar ilçesi Kınalıada Mahallesi 156 ada 1 parsele (Yassıada) ilişkin kıyı yapılarını da kapsayan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği onaylandı.


17 Nisan’da askıya çıkan imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından askıdan inecek.


Yassıada’nın büyüklüğü 183 bin 875 metrekare. Söz konusu alanın “Turizm+kültürel” tesis alanı planlanıyor.


8.1. 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı Notları
1- Turizm + kültürel tesis alanında; otel, bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık
hava müzesi, meydan, kütüphane, dini tesis, idari bina, müze, konferans salonu, sergi
salonu, seyir terası, bilgi edinme – bilet satış yeri ve karşılama kapısı yapılabilir.
2- Turizm + kültürel tesis alanında E=0.30’dur.
3- Turizm + kültürel tesis alanında en fazla iki bodrum kat iskan edilebilir. Maksimum 1
metresi toprak altında kalmak şartıyla eğimden dolayı açığa çıkan 1. bodrum kat emsal
harici olarak iskan edilecektir.
4- Liman alanları yatlara güvenli bir bağlama ve her yata doğrudan yürüyerek çıkılmasına
imkân sağlayan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal altyapı, yönetim,
destek, konaklama, bakım ve onarım hizmetlerini sunan, rüzgâr ve deniz tesirlerinden
korunmuş, işletme izin belgesi almış, turizm işletmesi belgeli kıyı yapılarıdır. Yapılaşma
koşulları E=0,20 hmax:6,50’dir. Bu alanlarda tekne yanaşma yeri, bilgi edinme – bilet satış
yeri, karşılama kapısı vb. yapılar da yapılabilir.
5- Planlama alanı içerisindeki İstanbul V nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 10.05.2010 tarih ve 2506 sayılı kararı ile tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve
diğer tescilli taşınmaz kültür varlıkları korunacaktır.
6- Yukarıdaki plan hükümleri Yassıada plan onama sınırına ait plan hükümleri olup,
açıklanmayan hususlarda, 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 3996 sayılı
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması
Hakkında Kanun’un Ek 2 Maddesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile ilgili İmar Yönetmeliği hükümleri ve maddeleri geçerlidir.

8.2. 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları
1- Turizm + kültürel tesis alanında; otel, bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık
hava müzesi, meydan, kütüphane, dini tesis, idari bina, müze, konferans salonu, sergi
salonu, seyir terası, bilgi edinme – bilet satış yeri ve karşılama kapısı yapılabilir.
2- Turizm + kültürel tesis alanında E=0.30’dur.
3- Turizm + kültürel tesis alanında en fazla iki bodrum kat iskan edilebilir. Maksimum 1
metresi toprak altında kalmak şartıyla eğimden dolayı açığa çıkan 1. bodrum kat emsal
harici olarak iskan edilecektir.
4- Liman alanları yatlara güvenli bir bağlama ve her yata doğrudan yürüyerek çıkılmasına
imkân sağlayan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal altyapı, yönetim,
destek, konaklama, bakım ve onarım hizmetlerini sunan, rüzgâr ve deniz tesirlerinden
korunmuş, işletme izin belgesi almış, turizm işletmesi belgeli kıyı yapılarıdır. Yapılaşma
koşulları E=0,20 hmax:6,50’dir. Bu alanlarda tekne yanaşma yeri, bilgi edinme – bilet satış
yeri, karşılama kapısı vb. yapılar da yapılabilir.
5- Planlama alanı içerisindeki İstanbul V nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 10.05.2010 tarih ve 2506 sayılı kararı ile tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve
diğer tescilli taşınmaz kültür varlıkları korunacaktır.
6- Yukarıdaki plan hükümleri Yassıada plan onama sınırına ait plan hükümleri olup,
açıklanmayan hususlarda, 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 3996 sayılı
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması
Hakkında Kanun’un Ek 2 Maddesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile ilgili İmar Yönetmeliği hükümleri ve maddeleri
geçerlidir.

İmar Planı Detayları İçin Tıklayınız

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER