Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kiracının Ödemesi Gereken Masraflar Neler?

Kiracının Ödemesi Gereken Masraflar Neler?

16 Mart 2017 Perşembe, 14:52:59
 Kiracının Ödemesi Gereken Masraflar Neler?
Kiracının kiranın yanı sıra ödemekle sorumlu olduğu bazı masraflar vardır. Peki kiracının ödemesi gereken masraflar neler? Sorunun yanıtı haberimizde...

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


Kiracı ile ev sahibi arasında alacak-verecek meselesi çoğunlukla sorun olur. Aslına bakarsanız kiracının da ev sahibinin de ödeyeceği masraflar yeni borçlar konumu ile belirlenmiştir.


Kiracının ödemesi gereken masrafların en başında elbette kira bedeli geliyor. Kiracı her ay düzenli olarak kirasını ödemesi gerekiyor. Fakat kiracı, kiranın dışında bazı yan giderleri de ödemekle hükümlüdür.


Peki kiracının ödemesi gereken masraflar neler? Yeni borçlar kanununa göre kiracının ödemesi gereken masrafları şöyle sıralayabiliriz;

1. Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür.


2. Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bundan doğan zarardan sorumludur.


3. Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel âdet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür.Giderlere katlanan taraf, bu giderleri ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine diğer tarafa vermek zorundadır.


3. Kiracı, sözleşmede aksine bir hüküm veya yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve yan giderleri her kira yılının ve en geç kira süresinin sonunda ödemekle yükümlüdür. Kiracı, kiralananın tesliminden sonra vadesi gelmiş kira bedelini veya yan giderleri ödemezse kiraya veren, kiracıya yazılı olarak en az altmış günlük bir önel verip, bu önel içinde ödememesi durumunda sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.


4. Kiracı, kiralananın bakımını gereği gibi sağlamakla yükümlüdür.


5. Kiracı, yerel âdete uygun olarak küçük onarımları yapmak, bozulan veya kullanılmayla yok olan düşük değerli araç ve gereçlerin yerine yenilerini koymak zorundadır.


Apartmandaki kimi giderler, kiracılar tarafından kimi giderler ise ev sahibi tarafından ödeniyor. Bunda kıstas taşınmaz demirbaşında kalıcı bir değişikliğin yapılıp yapılmadığı oluyor. Kiracı günlük bakım, temizlik ve güvenlik gibi masraları ödemek ile yükümlü oluyor. Ancak apartmanda yapılan kalıcı değişikliklerden ev sahibi sorumlu oluyor. Aidat, kapısı parası, su ve ısınma masrafları gibi masraflardan kiracı sorumlu oluyor.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER