Anasayfa >

Diğer Haberler >

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?

07 Mart 2017 Salı, 17:34:40
Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?
Gayrimnenkul sermaye iradı nedir sorusunun yanıtını tüm detayları ile haberimizde bulabilirsiniz….

Gayrimenkul sermaye iradı en basit tanımı ile gelir vergisi kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlere deniliyor. Diğer bir tanımla Gelir Vergisi’nin 70. maddesinde sayılan mal ve hakların gerçek kişiler tarafından kiraya verilmesinden sağlanan gelirlere denir. Bu gelirler belli oranlarda vergiye tabi tutuluyor.


Gayrimenkul sermaye iradının mükellefleri ise kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, irtifak ve intifak hakkı sahipleri, zilyedleri, kiralanmış bir mal ya da hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracılarıdır.


Yine kendisinin oturduğu evden başka evi olan kişilerin verecegi irattır. Ayrıca kendisinin evi olup kendi evini kiraya vermiş olsa dahi başkasının evinde kirada oturan kişiler de gayri menkul sermaye iradında bulunurlar.


KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR
Kira gelirine konu mal ve haklar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesinde tanımlanmıştır. Bunlar; ● Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,
 ● Voli mahalleri ve dalyanlar,
 ● Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,
● Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
● Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2 alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar,
● Telif hakları,
● Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,
 ● Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri olarak ifade ediliyor.

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI
Mesken istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. 2016 kira geliri istisna tutarı 3 bin 800 TL olarak belirlendi. Yani 3 bin 800 TL’nin altında kira geliri elde edenlerin kira beyannamesi vermesine gerek bulunmuyor.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER