Anasayfa >

Diğer Haberler >

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi İmar Planı Değişikliği Askıda

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi İmar Planı Değişikliği Askıda

17 Ocak 2017 Salı, 10:42:07
 Üsküdar Bulgurlu Mahallesi İmar Planı Değişikliği Askıda
Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’nde bazı ada ve parsellere ilişkin imar planı değişikliği askıya çıktı…

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi 77 ada 11-12-15-79-80 (7 ada 5 parsel) ve 1083 ada 73-76 (1083 ada 56 parsel) parseller ve bir kısım kadastral boşluk alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı.


Söz konusu planlama alanı çevresinde Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İGDAŞ Ünalan Yapım Kontrol Şefliği, DSİ şube müdürlüğü, Almond Hill konutları ve Akasya Acıbadem gibi büyük ölçekli özel sektör ve kamu yatırımları bulunuyor.


İmar planı değişikliğinde şu açıklama yer alıyor;
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu (Acıbadem) Mahallesi, (E:77 ada 5 ve 1083 ada 56 parsel) 77 ada 11, 12, 15, 79, 80 ve 1083 ada 73, 76 parseller ve bir kısım kadastral boşluk alanına ilişkin 08.04.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca imar planları onaylanmış. Ancak söz konusu planların uygulanması sürecinde; planlama alanı komşuluğunda yer alan Üsküdar ilçesi Acıbadem -Ünalan yol kavşak uygulama projesi kapsamında yapılan etütler doğrultusunda, 08.04.2016 t.t’li planda belirlenen ulaşım bağlantılarının işlevsel olmadığı hususu tespit edilmiş olup yeniden revize edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda meriyetteki planın yol güzergahları, mevcut Acıbadem Deresi ve bağlantı kollarının ıslah güzergâhını da belirleyecek şekilde revize edilmiştir.


Bu kapsamda 08.04.2016 t.t’li planında ki;
-15’lik yol alanı kapatılarak, söz konusu alanın çevreleyen 10 m’lik yeni ulaşım bağlantıları geçirilmiş,
-Dağınık vaziyette bulunan ve yaya erişiminin kısıtlı olduğu park alanları; bütüncül hale getirilmiş ve önerilen meydan alanı ile ilişkisi sağlanarak daha kullanılabilir hale dönüştürülmüştür.
-Cami Alanı ile Özel Eğitim Alanı; meri plandaki durumu ve arazi eğimine bağlı olarak yapılaşma koşulları kısıtlı iken teklif imar planı ile yapılaşmanın daha uygun olacağı eğimsiz alanlarda planlanmıştır.
-Aile Sağlığı Merkezi yeşil alan ile bütünleştirerek çekme mesafeleri yeniden düzenlenmiştir.
-Teklif imar planında; Özel Eğitim Alanı yaklaşık 700 m’2 artırılmıştır.
-Teklif imar planında yeni oluşan yollara bağlı olarak Ticaret+Konut Alanı yaklaşık 300 m² artırılmıştır. Yine Ticaret+Konut alanının kat adedi çevre yapılanma koşulları doğrultusunda Yençok:8 kat, Yençok 9 kat olarak revize edilmiştir.

Teklif plan ile söz konusu saha; “Ticaret+Konut Alanı”, “Meydan”, “Park Alanı”, “Yol Alanı”, “Aile Sağlığı Merkezi”, “Özel Eğitim Alanı” ve “Cami Alanı” olarak planlanmıştır. “Ticaret + Konut Alanı” nda yapılaşma koşulları; E=1.50 ve Yençok=9 kat, Özel Eğitim Alanı’nda yapılaşma koşulları Yençok=4 kat, Aile Sağlığı Merkezi Alanı’nda E:1.00, Yençok=4 kat, “Cami Alanı” “Aile Sağlığı Merkezi” ve “Özel Okul Alanında” uygulama Belediyesince onaylanacak Avan Projesine göre yapılacaktır.

Plan notlarının 4. Maddesinin son paragrafına Konut+Ticaret Alanlarında “Bu İşlevlerden Biri Veya Birkaçı Oranlarına Bakılmaksızın Bir Arada Kullanılabilir.” şeklinde hüküm eklenmiştir. Bu nedenle söz konusu hüküm ile tüm plan sahasında karma kullanım alanlarının dağılımı serbest bırakılmıştır.
Teklif planda “Ticaret+Konut Alanı” nın konut fonksiyonuna ayrılan kısımlarında; ortalama hane halkı büyüklüğü değeri 3.5 kişi, kişi başına düşen inşaat alanı ise 40 m² olarak kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra “Ticaret+Konut Alanı” nın tamamında konut yapılacağı kabulünden plan değişikliği yapılacak olan sahada 1148 kişinin yaşayacağı öngörülmektedir.
Bu nedenle nüfus-donatı dengesi de 1148 kişinin yaşayacağı öngörülerek hesaplanmıştır. İmar planı değişikliği ile kamu kullanımına ayrılan sahalar (Park Alanı, Meydan, Yol Alanı, Cami Alanı, Aile Sağlığı Merkezi, Eğitim Alanı) yaklaşık ( 21804 M² DOP Alanı+ 1000 M² KOP Alanı) 22.804 m²’dir.

PLAN NOTU
1. Plan değişikliği onama sınırı; .İstanbul İli Üsküdar ilçesi bulgurlu (Acıbadem) mahallesi 77 ada 11-12-15-79-80 parseller ve 1083 ada 73-76 parseller (e:77/5 ve 1083/56 parseller) ile kadastral boşluk alanı kapsamaktadır
2. Plan değişikliği onama sınırı içinde kalan alan; “meydan”, “park alanı”, “ticaret-konut alanı”, “özel eğitim alanı”, “aile sağlığı merkezi”, “cami alanı” ve “yol alanı” dır.
3. Ticaret-konut alanında yapılaşma şartları; e=1.50 ve yençok=9 kattır.
4. Ticaret-konut alanında; konut, iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, alışveriş merkezleri, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, katlı otopark, banka, finans kurumları, yurt, kurs, dershane, gibi ticaret ve hizmetler sektörüne ilişkin yapılar yapılabilir. bu işlevlerden biri veya birkaçı oranlarına bakılmaksızın birarada kullanılabilir.
5. Özel eğitim alanında çekme mesafeleri içinde kalmak ve yençok= 4 katı geçmemek koşulu ile uygulama ilçe belediyesince yapılacaktır.
6. Aile sağlığı merkezi alanında; e=1.00 ve yençok=4 kat'dır.
7. Aile sağlığı merkezi ve cami alanında uygulama ilçe belediyesince onaylanacak avan projesine göre yapılacaktır.
8. İnşaat alanı hesabı net parsel üzerinden yapılacaktır.
9. Planlama alanında istanbul büyükşehir belediye başkanlığının (deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığı deprem ve zemin inceleme müdürlüğü) 31.07.2013 tarih ve 142762 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.
10. İlgili kurum görüşü ve parsel maliklerinin muvafakatı alınarak yapı adaları arasında bağlantı sağlamak amacıyla yaya alt ve üst geçitleri yapılabilir.
11. İhtiyaç duyulması halinde parselin yola cepheli bölümlerinde ilgili kurum görüşü alınarak trafo alanı ayrılabilir. bu alanda vaziyet planına göre ifraz yapılabilir.
12. Ayedaş, igdaş, iski görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.
13. Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüd raporları hazırlanacak ve raporda belirtilen hususlara uyulacaktır.
14. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
15. Açıklanmayan hususlarda meri imar planı hükümleri ve meri imar yönetmeliği ile konuyla ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

İMAR PLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER