Anasayfa >

Diğer Haberler >

Tapuda Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Tapuda Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

03 Ocak 2017 Salı, 12:13:26
 Tapuda Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?
Tapuda aile konutu şerhi nasıl konulur? Tapuda aile konutu şerhi için gerekli belgeler neler? Tapuda aile konutu şerhi nası kaldırılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

Tapuda aile konutu şerhi nasıl konulur sorusuna şöyle yanıt verebiliriz. Özellikle kadınları koruma amacına yönelik başlatılan uygulama kapsamında Tapu Kadastro İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak evin aile konutu olduğuna yönelik bildirimde bulunuyor ve tapu üzerine “aile konutu” şerhi düşüyor.


Şerh ile eşlerden biri diğerinin rızası olmadan aile konutuna yönelik kira sözleşmesini feshedemiyor, devir yapamıyor ve bununla ilgili hakları sınırlayamıyor.


Konut, eşlerden biri tarafından kiralanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle otomatikman sözleşmenin tarafı haline geliyor.


Ayrıca gayrimenkulün maliki olmayan ve konuta yönelik rızayı sağlayamayan ya da haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eşler, hakim müdahalesini isteyebiliyor.


TAPUDA AİLE KONUTU ŞERHİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
-Dilekçe
- Aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belge
- Nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt
- Evlilik cüzdanı.

AİLE KONUTU ŞERHİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ


TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

AİLE KONUTU ŞERHİ

KOYDURMAK İSTEYEN :
ADRESİ :
KONU   : Aile konutu şerhi konulması Talebinden ibarettir.
 
AÇIKLAMALAR :
1. Tapuda,..... Mevkii ......Pafta ......Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz eşim ............. adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız. Aile konutu olarak özgülenmiştir.

2. Medeni Kanunun madde 194/3 “....Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin konulmasını isteyebilir..” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi konulmasını istiyorum.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı Tapuda,..... Mevkii …Pafta ...Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine aile konutu şerhinin konulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.
                                              
Ad Soyad         

EK : nüfus kayıt örneği

TAPUDA AİLE KONUTU ŞERHİ NASIL KALDIRILIR?
Evliliğin sona ermesi ile birlikte eşlerin birlikte yaşadığı taşınmaz da “aile konutu” olma vasfını yitiriyor. Bu durumda aile konutu şerhi konulmuş bir konutun şerhinin iptali için mahkemeye başvurmak gerekiyor.

Aile konutu şerhinin iptali

a. Şerh malik olmayan eşin talebiyle işlenmiş ise yine malik olmayan eşin talebiyle,

b. Şerh eşlerin birlikte talebiyle işlenmiş ise; her ikisinin veya lehine şerh verilenin talebiyle,

c. Eşlerin birlikte malik olduğu hisseli taşınmaz mallarda şerh eşlerden birinin talebiyle işlenmiş ise; eşlerin ikisinin veya lehine şerh verilenin talebiyle,

ç. Malik olan eşin talebiyle şerh verilmiş ise malik olmayan eşin de talep ya da muvafakatiyle,

d. Ölüm halinde sağ kalan eşin tek yanlı talebiyle,

e. Aile konutu şerhinin terkinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı ile,

f. Kesinleşmiş boşanma veya evliliğin iptali ilamının ibrazı halinde (kararda aile konutu şerhinin devam etmesine yönelik herhangi bir hükmün bulunmaması koşuluyla) malik olan eşin tek taraflı talebiyle,

g. Yeni bir aile konutu edinildiğinin ve o taşınmaza aile konutu şerhi işlendiğinin kanıtlanması durumunda malik olan eşin talebiyle kaldırılabilir.

Aile konutu şerhi, taşınmaz maliki eşin talebine bağlı işlemlerde, diğer eşin muvafakatını zorunlu kıldığından ve talebe bağlı olmayan mahkeme kararının infazı, cebri satış gibi işlemleri engellenemeyeceğinden, ayrıca, aile konutu şerhi talep edilirken diğer şerhler ile ipoteklerin hukuki sonucu kabul edildiğinden, mahkeme ya da icra müdürlüğünün yazısı ile, Aile konutu şerhinin terkini mümkündür.


Türk Medeni Kanunu'nda 2002 yılında yapılan yasal düzenleme ile konutun mülkiyet hakkını üzerinde bulunduran eşin bunu satması durumunda, diğer eş ve aile bireylerinin mağdur olmaması için "aile konutu" uygulaması başlatıldı.  O tarihten bu yana “aile konutu” şerhinin konulduğu gayrimenkul sayısı 90 bin 687 oldu. Geçen yıl ise bu rakam 13 bin 931 oldu.


Bu işlem ile 90 binin üzerinde ev "aile konutu" olarak tescillenerek eşlerin ortak kararıyla alınıp satılabilen gayrimenkul haline geldi.


Tapulara aile konutu şerhinin en fazla düşüldüğü iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir...

 

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER