Anasayfa >

Diğer Haberler >

Maktu Damga Vergisi Oranları 2017'de Artırıldı

Maktu Damga Vergisi Oranları 2017'de Artırıldı

27 Aralık 2016 Salı, 09:57:31
 Maktu Damga Vergisi Oranları 2017de Artırıldı
Maktu Damga Vergisi oranları belli oldu. Buna göre her bir kağıttan 2016'da uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere yüzde 7,5 artırıldı…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Damga Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayınlandı.  Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin yeniden değerleme oranı  artırılarak yüzde 7,5 oldu.

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.


   (2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.


(3) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59) ile tespit edilen maktu vergiler, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %7,5 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.


   (4) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2017 tarihinden itibaren 1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER