Anasayfa >

Diğer Haberler >

2017 Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları Belirlendi

2017 Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları Belirlendi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:02:36
 2017 Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları Belirlendi
2017’de uygulanacak maktu damga vergisi ve harç tutarları, bina ve arazi vergisi matrahları hesabındaki artış oranları belirlendi…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Maktu damga vergisi ve harç tutarları, bina ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabına uygulanacak artış oranları ile tütün fonu tutarının belirlenmesi hakkından karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre;
Madde 1: Bu karar 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138. 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı emlak Vergisi Kanunu’nun 29., 21/12/2001 tarihli ve 4629 sayılı bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun’un geçici 1.maddeleri uyarınca maktu damga vergisi ve harçlar tutarları, bina ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabına uygulanacak artış oranları ile tütün fonu tutarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2: 488 sayılı kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergisi tutarları, yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere yüzde 7,5 oranında artırılmıştır.

Madde 3: 492 sayılı kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2016 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere yüzde 7,5 oranında artırılmıştır.

Madde 4: 1319 sayılı kanunun 29. Maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 2017 yılına ait bina ve arazi vergisi ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabına uygulanacak artış oranı yeniden değerleme oranı yüzde 3.83 olarak tespit edilmiştir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER