Anasayfa >

Diğer Haberler >

Küçükyalı 1/1000’lik Plan Onaylandı

Küçükyalı 1/1000’lik Plan Onaylandı

14 Kasım 2016 Pazartesi, 14:18:16
Küçükyalı 1/1000’lik Plan Onaylandı
Maltepe Küçükyalı Mahallesi 15872 ada 31 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı değişikliği onaylandı…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


Maltepe Küçükyalı Mahallesi 15872 ada 31 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi uygulama imar planı değişikliği 644 sayılı KHK ve 6306 sayılı Kanun hükümleri uyarınca re’sen onaylandı.

 

ADA PARSEL SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Küçükyalı imar planı 14 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında askıda kalacak. 13 Aralık’ta askıdan inecek.


PLAN NOTLARI
1.    Bu plan, plan paftası, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.

2.    Plan değişikliği sınırı 15872 ada 31 parseli kapsamaktadır.

3.    Planda gösterilen ifraz hattına göre parsel ifraz edilecek olup, ifrat işleminden sonra planda belirtilen yapılaşma koşullarına göre (bina taban alanı boyutları aşılmamak kaydıyla Yençok:3 kat) uygulama yapılacaktır. Meri imar planındaki ifraz şartı aranmaz.

4.    Mikro Bölgeleme projeleri kapsamında yapılan 1/2000 ölçekli yerleşime uygunluk haritaları eki açıklama raporunun ilgili kısmında belirtilen hususlara uyulacaktır.

5.    Parsel bazında zemin etüd raporu onaylanmadan uygulamaya geçilemez.

6.    Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

7.    Planlama alanında: 2863 sayılı yasa kapsamında, inşai ve fiziki müdahaleler esnasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğüne haber verilmesi zorunludur.

8.    Belirlenemeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, planlı alanlar tip imar yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER