Anasayfa >

Diğer Haberler >

Valilikten Akut Binasının Tahliyesi Hakkında Açıklama

Valilikten Akut Binasının Tahliyesi Hakkında Açıklama

10 Kasım 2016 Perşembe, 17:57:53
Valilikten Akut Binasının Tahliyesi Hakkında Açıklama
İstanbul Defterdarlığı, Akut binasının İstanbul Valiliği’ne tahliye edilmek istendiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. İşte o açıklama…

İstanbul Defterdarlığı, Akut binasının İstanbul Valiliği’ne tahliye edileceği yönünde çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Açıklamada, AKUT Derneği’nden taşınmazı tahliye etmesinin istendiğini ve yapılan tüm işlemlerin mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.


Defterdarlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir süredir yazılı ve sosyal medyada AKUT'un kullandığı binanın İstanbul Valiliğince (Defterdarlık) tahliye edilmek istendiği yönündeki haberlerle ilgili kamuoyunun sağlıklı şekilde bilgilendirilmesine gerek duyulduğu ifade edildi.


Binanın, Şişli Esentepe Mahallesindeki uygulama imar planında, H1:1 kat H2: 1 kat+8 kat irtifalı blok nizam ticaret alanında kalan üzerinde bir adet 3, bir adet 2 katlı bina bulunan taşınmazın hazineye ait olduğu belirtilerek, söz konusu taşınmazda öncelikle Maliye Bakanlığının (Milli emlak Genel Müdürlüğü), 4 Ocak 2012 tarihindeki talimatları doğrultusunda ve Hazine Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 78. Maddesi hükmü gereğince, 2012 yılının Haziran ayında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g bendine göre pazarlık usulü ile 26 bin 500 TL bedelle AKUT'a, dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere irtifak hakkı ihalesinin yapıldığı aktarıldı.


Açıklamada, "Hazineye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 75. Maddesinde bulunan 'İrtifak hakkı veya kullanma izni ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için bir yıla kadar ön izin verilir. Gerekli hallerde bu süre toplam 4 yılı geçmemek üzere uzatılabilir' hükmü doğrultusunda, AKUT Derneği ile bir yıl süreli İstanbul 8. Noterliğinde 8 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen ön izin sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.


Ön izin sözleşmesinin 2. maddesine "İrtifak hakkı tesis edilmeden önce AKUT Arama ve Kurtarma Derneğine tescil, ifraz, tevhid, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planlarının yaptırılması, değiştirilmesi, uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla ön izin verilmiştir." hükmünün konulduğu kaydedildi.


AKUT tarafından verilen 3 Mayıs 2013 ve 5 Mayıs 2014 tarihli dilekçelerle, ön izin süresi içerisinde sözleşmede belirtilen işlerin tamamlanamadığı, sürenin birer yıl daha uzatılmasının talep edildiği dile getirilen açıklamada, defterdarlığın, söz konusu talepler doğrultusunda, 8 Haziran 2015 tarihine kadar ön izin süresinin uzatıldığı bildirildi.


Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:"Akabinde AKUT'un, 20 Şubat 2015 tarihli dilekçelerinde uzatılan süre içerisinde de işlemlerin tamamlanamadığı ancak belediyeye imar müracaatı yapıldığı, belediyece söz konusu taşınmazın yola mahrecinin olmadığından, komşu 66 parselden mahreç ya da geçit hakkı şerhinin tescil ettirilmesi gerektiği belirtilerek, geçit hakkı şerhinin tapuya tesciline yönelik işlemlerin yapılması için ön izin süresinin bir yıl daha uzatılmasını talep edilmiş, defterdarlığımızca 8 Haziran 2016 tarihine kadar son kez (4.yıl olarak ) ön izin süresi bir yıl daha uzatılmıştır. Sürenin bitimine doğru AKUT'un, 23 Mayıs 2016 tarihli dilekçe ile taşınmaza ilişkin projelerin, İSKİ'den onaylatılması, proje onay harçlarının yatırılması, yıkım ruhsatı alınabilmesi için İSKİ'ye BEDAŞ ve İGDAŞ'tan su, elektrik ve doğal gazın kesilmesi, gereken tüm işlemlerin yapılması ve proje onayı için BEDAŞ ve İGDAŞ'a trafo müracaatı yapılması, gereken işlemlerin yürütülmesi için İGDAŞ Bölge Müdürlüğüne, BEDAŞ ve İSKİ müdürlüklerine verilmek üzere taraflarına yetkilendirme belgesi verilmesi...Yine 25 Mayıs 2016 tarihli dilekçe ile de geçit hakkının tapuya işlendiği ve tevhid şartının kaldırıldığı belirtilerek, söz konusu taşınmaz üzerinde adlarına irtifak hakkı kurulması talep edilmiştir."


Hazine tarafından irtifak hakkı ihalesi neticesinde verilen ve 4 yıla kadar uzatılan ön izin süreleri içerisinde taşınmazın planının irtifak hakkı amacına uygun olarak değiştirilmediği, uygulama projelerin yapılmadığı ifade edilen açıklamada, taşınmazın bulunduğu bölgede kamu, kurum ve kuruluşları tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere tahsis talepleri olması nedeniyle tüm bu hususların belirtilerek, defterdarlığın konuyu Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ilettiği vurgulandı.


Açıklamada, "Bunun üzerine Maliye Bakanlığından (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 3 Ekim 2016 tarihli yazıda, söz konusu taşınmaza ilişkin genel bütçeli kuruluşlarca tahsis taleplerinin bulunduğu, anılan derneğe verilen toplam 4 yıllık ön izin süresinin dolduğu ve derneğin bu süre içerisinde yerine getirmesi gereken yükümlüklerini yerine getirmediği anlaşıldığından, adı geçen derneğin, söz konusu taşınmazın üzerindeki irtifak hakkına geçiş talebi hakkında Bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmadığı belirtilerek, taşınmazı ivedilikle tahliyesinin sağlanarak idare altına alınması istenilmiştir. Bu nedenle AKUT Derneğinden taşınmazı tahliye etmesi istenmiş olup, yapılan tüm işlemler mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER