Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kartal Merkez’deki Sanayi Tesisleri İçin Taşınma Kararı

Kartal Merkez’deki Sanayi Tesisleri İçin Taşınma Kararı

20 Ekim 2016 Perşembe, 18:10:35
Kartal Merkez’deki Sanayi Tesisleri İçin Taşınma Kararı
Kartal Merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planı askıya çıktı. Plana göre merkezdeki sanayi tesisleri şehir dışına taşınacak. Taşınmayanların işletme ruhsatı iptal edilecek…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞKartal Merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planı askıya çıktı. Yeni imar planına göre Kartal merkezdeki sanayi tesisleri şehir dışına taşınacak. Taşınmayanların işletme ruhsatı ise iptal edilecek.


PLAN HÜKÜMLERİ
1.    1/5000 ölçekli Kartal merkez nazım imar planı, plan paftaları, plan notları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri ile bir bütündür.

2.    Bu planda çizilen arazi kullanım ve yerleşme alanlarına ait sınırlar şematik olup, plan üzerinden ölçü yapılamaz.  Yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Uygulamaya ait sınırlar ve detaylar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenecektir.

3.    Bu plana uygun olarak hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

4.    Bu plana uygun olarak hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları onanmadan uygulama yapılamaz.

5.    Bu planda ölçek nedeniyle gösterilemeyen sosyal ve teknik altyapı alanları, nazım imar planının genel kararlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilebilecektir.

6.    1/1000 ölçekli uygulama imar planında kaks ve taks değerleri net parsel üzerinden uygulanacaktır. Ancak parselin yüzölçümünün kamuya ayrılan kısmının yüzde 40’ı geçmesi durumunda, sosyal ve teknik altyapı alanının kamuya bedelsiz olarak terk edilmesi şartıyla kask değeri parsel yüzölçümünün yüzde 60’ı üzerinden hesaplanacaktır.

7.    Planlama alanı içindeki mevcut sanayi tesislerinin taşınması esastır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesine göre kendi parsellerinde veya sosyal ve teknik altyapı alanında kalan faal sanayi tesisleri;

•    İletmiş oldukları taşınma planına göre üst ölçekli plan kararları doğrultusunda belirlenen alanlara veya il dışına taşınacaktır. Taahhüt ettiği sürede taşınmayan sanayi kuruluşlarının işletme ruhsatı yenilenmeyecektir.

•    Taşınma planı halihazırda bulunmayan sanayi tesisleri birinci 5 yıl içinde taşınma planını hazırlayarak ilçe belediyesine iletecek olup, en geç ikinci 5 yılın sonunda üst ölçekli plan kararları doğrultusunda belirlenen alanlara veya il dışına taşınacaktır. Birinci 5 yılın sonunda taşınma planını hazırlamayan sanayi tesisleri ile ikinci 5 yılın sonunda taşınmayan sanayi kuruluşlarının işletme ruhsatı yenilenmeyecektir.

 

PLAN NOTLARININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER