Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kartal Soğanlık İmar Planı Değişikliği Askıda

Kartal Soğanlık İmar Planı Değişikliği Askıda

14 Ekim 2016 Cuma, 14:18:09
Kartal Soğanlık İmar Planı Değişikliği Askıda
Kartal Soğanlık Mahallesi, 212 ve 216 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


Kartal Soğanlık Mahallesi, 212 ve 216 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı.

PLAN NOTLARI
1.    Bu plan, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.
2.    Ticaret+konut (TİCT) alanında E:2:00, Yençok: 15 kattır.
3.    TİCK alanında emsale esas inşaat alanının yüzde 60’ı ticaret alanı, yüzde 40’ı ise konut alanı olarak kullanılacaktır.
4.    Bu plan 26 Eylül 2016 tarih ve 2031/2266 sayılı bakanlar kurulu kararı uyarınca yapılan bir işlem olup bu alandaki iş ve işlemler bakanlar kurulu kararında belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
5.    Metro güzergahı ve istasyon alanlarında İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.
6.    Mikro bölgeleme projeleri kapsamında yapılan 1/2000 ölçekli yerleşime uygunluk haritaları eki açıklama raporunun ilgili kısmında belirtilen hususlara uyulacaktır.
•    Kamu eline geçmesin gereken alanlar bila bedel kamuya terk edilmeden uygulama yapılamaz.
•    Planlama alanında; 2863 sayılı yasa kapsamında inşai ve fiziki müdahaleler esnasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğüne haber verilmesi zorunludur.
•    Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
•    İstanbul Su ve Kanalizyon İdaresi’nin (İSKİ) 13 Temmuz 2016 tarih ve 386322 sayılı planlama alanına ilişkin verdiği görüş yazısında belirlenen hususlara uyulacaktır.
•    Spor alanında uygulama; Gençlik ve Spor Başkanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile Kartal Belediye Başkanlığı’nca onaylanacak vaziyet planına göre yapılacaktır.
•    Park alanında planla alanlar TİP imar yönetmeliğinde belirtilen kullanımlar yer alabilir.
7.    Belirlenmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, planlı alanlar tip imar yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

İMAR PLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER