Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği

13 Ekim 2016 Perşembe, 17:56:53
Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği
Kira tespit davası dilekçe örneğini haberimizde görebilirsiniz....

HABER:Şengül KIRMIZITAŞ


Kira tespit davası dilekçe örneğini paylaşmadan önce kira tespit davası ile ilgili bilgileri aktaralım.

Kiracı ile kiralayan arasında kira artış oranı belirlenmemişse açılacak kira tespit davası ile kira bedeli mahkeme tarafından belirlenebilir.

Bu durumda hakim kira bedelini Üretici Fiyat Endeksi yani ÜFE’yi baz alacaktır. Diğer bir değişle hakim ÜFE’deki artış oranını geçmemek koşulu ile ve kiralananın durumunu göz önüne alarak yeniden kira artış oranını belirleyecektir.

Kira tespit davalarında Üfe üst sınırdır. Çünkü Yeni Borçlar Kanunu, kira artış oranına sınırlama getirdi. Buna göre ev ÜFE’yi geçmeyecek şekilde zam yapabiliyor. Mahkeme Üfe’nin altında da bir kira bedeli tespit edebilir.

Kira bedeli tespit davasında bazı istisnai durumlar var. Buna göre;
5 yıldan uzun süreli ya da 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmeleri ve bundan sonraki her 5 y ılın sonunda yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli yine hakim tarafından tespit edilebiliyor.

Bu durumda kiracı ile kiralayan arasında kira artış oranı anlaşması olup olmaması önemli olmuyor. Kira artış oranı konusunda anlaşma sağlanmış olsa dahi kira tespiti istenebilir.

Mahkeme bu tür davalarda ÜFE’yi üst sınır almayabilir. Bunun nedeni ise kira rayicinin 5 yılda bir değişeceği esasına dayanır.

Yeni kira artış oranını tespit ederken, ÜFE, emsal kira bedelleri, söz konusu kiralanın durumunu göz önünde bulundurarak tespit yapar.

Yeni belirleyeceği kira artış oranı ÜFE’nin üstünde de olabilir.

Kira tespit davası ile ilgili önemli noktaları paylaştık. Şimdi kira tespit davası dilekçe örneğine gelelim.

KİRA TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ


… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DAVACI                                :
VEKİLİ                                 :
DAVALI                                :
KONU                                   : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.
AÇIKLAMALAR                 :
1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.
2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.
3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.
H. NEDENLER                    : 6570 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .
H. DELİLLER                      : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal
  deliller.
SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim. …/…/….
Davacı Vekili
Av.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER