Anasayfa >

Diğer Haberler >

Milli Emlak Genel Tebliği Yürürlükte

Milli Emlak Genel Tebliği Yürürlükte

08 Ekim 2016 Cumartesi, 08:14:58
Milli Emlak Genel Tebliği Yürürlükte
Milli emlak genel tebliği (sıra no:373) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi…

HABER:Şengül KIRMIZITAŞMilli emlak genel tebliği (sıra no:373) 8 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.


Milli emlak genel tebliği ile, özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve/veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde yeni yapılacak yat limanları ile yatlara ve özel teknelere bağlama ve barınma hizmeti verecek yeni iskele, yanaşma yeri ve rıhtım niteliğindeki kıyı yapılarının yapılması amacıyla yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakkı ve/veya verilecek kullanma izinleri hakkındaki işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Yine bu tebliği hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve/veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde bu tebliğ kapsamında yeni yapılacak yat limanları ile yatlara ve özel teknelere bağlama ve barınma hizmeti verecek yeni iskele, yanaşma yeri ve rıhtım niteliğindeki kıyı yapılarının yapılması amacıyla yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakkı ve/veya verilecek kullanma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri kapsıyor.

 

TEBLİĞİN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZMilli emlak genel tebliği (no:336)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ de yayınlandı. Buna göre, 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi;

“(2) Kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarında yukarıda belirtilen kullanımlar dışında izinsiz kullanımın tespiti halinde; işgalin şekli, bu alanların konumu ve kullanımlarından elde edilecek gelir düzeyi de dikkate alınarak Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen yerlerden sorulmak suretiyle bedel tespit komisyonu tarafından ecrimisil tespit ve takdir edilir. Deniz turizmi araçlarının bağlanması amacıyla mendireklerle çevrilmiş deniz yüzeyinde ise, kara parçası için tespit edilen ecrimisil bedelinin yüzde onu esas alınmak suretiyle ecrimisil tespit ve takdir edilir.”

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER