Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kamuya Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmelik Değişti

Kamuya Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmelik Değişti

07 Ekim 2016 Cuma, 14:33:45
Kamuya Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmelik Değişti
Kamu idaresine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yürürlükte…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞKamu idaresine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 7 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre;


MADDE 1 – 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, bu taşınmazın, adına tahsis yapılan veya devralan kamu idaresi ile satış, trampa, arsa ve/veya kat karşılığı inşaat, irtifak hakkı tesisi gibi mülkiyete ilişkin tasarrufî işlemlere konu edilmesi halinde, halen aynı kamu idaresi tarafından kullanılıyor olması kaydıyla bu bina ve tesisler bedel hesabında dikkate alınmaz, bu taşınmaz ile üzerindeki bina ve tesisler için ecrimisil istenilmez, tahsil edilmiş olanlar iade edilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin “Tahsis yapılmadan kullanılan taşınmazlarda ecrimisil” başlıklı geçici 1 inci maddesinin madde numarası “GEÇİCİ MADDE 2” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Daha önce tahsisi kaldırılan veya geri alınan taşınmazlar

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce maliki kamu idaresince tahsisi kaldırılan veya geri alınan taşınmazın, adına tahsis yapılan veya devralan kamu idaresi ile satış, trampa, arsa ve/veya kat karşılığı inşaat, irtifak hakkı tesisi gibi mülkiyete ilişkin tasarrufî işlemlere konu edilmesi halinde, bu taşınmazın üzerine adına tahsis yapılan veya devralan kamu idaresi tarafından yapılan bina ve tesislerin halen bu kamu idaresi tarafından kullanılıyor olması kaydıyla, bu bina ve tesisler hakkında da 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.”

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER