Anasayfa >

Diğer Haberler >

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Oranları

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Oranları

03 Ekim 2016 Pazartesi, 17:33:42
Miras Hukuku Mal Paylaşımı Oranları
Miras hukuku mal paylaşımı oranlarını detayları ile haberimizde görebilirsiniz….

HABER: Şengül KIRMIZITAŞMiras hukuku mal paylaşımı oranlarına gelmeden önce “Miras Nedir?” sorusuna yanıt verelim.


Miras, kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan bir kurallar bütünüdür. Diğer bir anlamıyla ise murisin mirasçılarına geçebilen tüm mal varlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifade ediyor.


Şimdi de muris nedir sorusuna yanıt verelim; muris miras bırakandır. Ölümü ile mirası açılan gerçek kişiyi ifade ediyor.
Murisin mirası ölümü ile mirasçılarına doğrudan geçer.


KİMLER MİRASÇI OLUR
Miras hukukunda mirasçılar kural olarak muris ile kan bağına dayanan soybağı ilişkisine bağlı olarak tespit ediliyor.

Mirasçı olabilmek için 3 zümre kabul ediliyor. Buna göre;
1.    Birinci zümre murisin alt soyudur
2.    İkinci zümre murisin anne ve babası ve onların altsoylarıdır. (Kardeşler)


3.    Üçüncü zümrede ise murisin büyük anneleri ve büyükbabaları ile onların alt soyları. (Amca, dayı,hala ve teyze)

EVLİLİK DIŞI ÇOCUK MİRASTAN HAK ALABİLİR Mİ?
Evlilik dışı çocukların mirastan pay alabilmeleri için  baba tarafından tanınmaları gerekiyor. Tanınan çocuklar evlilik için doğmuş gibi mirastan pay alabiliyorlar. Eğer çocuklar mirasbırakan ölmeden önce tanınmamışlar ise mirasbırakanın ölümünden sonra da bu doğrultuda bir dava açarak mirastan pay alabiliyorlar.


EVLATLIK MİRASÇI SAYILIR MI?
Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı oluyor. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam ediyor. Fakat evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olamıyor.


SAĞ KALAN EŞİN MİRAÇILIĞI
Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre miras barakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur;
1.    Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri;
2.    Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısı
3.    Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçü
4.    Bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

MİRAS HUKUKU MAL PAYLAŞIMI ORANLARI

-Altsoy için miras hukukuna göre yasal miras payının yarısı,
– Anne ve babadan her biri için miras hukukuna göre yasal miras payının dörtte biri,
– Kardeşlerden her biri için miras hukukuna göre yasal miras payının sekizde biri,
– Sağ kalan eş için, altsoy veya anne ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde, miras hukukuna göre yasal miras payının tamamı,
– Diğer hallerde ise miras hukukuna göre yasal miras payının dörtte üçü miras hukuku mal paylaşımına göre miras kalıyor. Miras hukuku mal paylaşımı oranları eş ve çocuklar arasında böyle gerçekleşiyor:
– Veraset durumunun oluşmasının ardından, miras hukukuna göre eş mirasın dörtte birini alıyor. Geri kalan mirasın dörtte üçü ise miras hukukuna göre mirasçının çocukları eşit oranda paylaşılıyor.
Miras hukuku mal paylaşımı oranlarında eğer çocuk yok ise miras hukukuna göre eşle beraber bu sefer anne ve baba mirasçı konumuna geçiyor. Eş malın yarısını alıyor kalan yarı pay ise anne ve babaya eşit oranda dağıtılıyor.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER