Anasayfa >

Diğer Haberler >

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yürürlükte

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yürürlükte

29 Eylül 2016 Perşembe, 14:11:13
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yürürlükte
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşte damga vergisinin esasları…

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, bir nüshadan fazla düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı, aynı miktarda nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabi olacak.


Bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması halinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınacak.

BUNLARA DAMGA VERGİSİ YOK

Düzenlemeler kapsamında asıl sözleşme ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer verilen cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerden damga vergisi alınmayacak.
Damga vergisi asıl sözleşme konusu işlem üzerinden alınacak. Fakat söz konusu taahhütler, ayrı bir kağıtta düzenlenmesi ve başlı başına bir sözleşmeye konu olması durumunda damga vergisine konu teşkil edecek.


Sözleşmelerin bedeli dışında ilave iş ve miktar gibi unsurlarının değiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin artan tutardan ayrıca damga vergisi alınacak.İstisnalara ilişkin düzenleme ile özel okul idareleri ile veliler veya öğrenciler arasında sözleşme düzenleme zorunluluğu getirildiği hususu da dikkate alınarak, okul idareleri ile öğrenciler veya veliler arasında düzenlenen, sözleşmeler dahil damgavergisinin konusuna giren ilgili tüm kağıtlardan damga vergisi alınmayacak.


Ayrıca resmi dairelerce yurt dışına gönderilen kişiler için yurt dışında bulunan eğitim-öğretim ve sağlık kurumlarına mal ve hizmet alımı karşılığı yapılan ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlardan da damga vergisi tahsis edilmeyecek.


Öte yandan yapılan düzenleme sonrasında, sigorta sözleşmeleri dışındaki kağıtlarda asıl sözleşme ve işlemle birlikte yer alan belli parayı kapsayan sigorta yaptırma taahhütleri ile bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri damga vergisinden istisna olacak.


Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bankaların yanı sıra aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla yapılan kapsamdaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar da damga vergisinden istisna olacak.


İstisnalara ek olarak, gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri; bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların kullandırdıkları kredilerin devrine ilişkin düzenlenen kağıtlar ile bu krediden doğan alacakların temlikine ilişkin düzenledikleri kağıtlar ile bankalarda olduğu gibi finansman şirketlerince kullandırılan kredilerin devrine ilişkin düzenlenen kağıtlar da damga vergisinden muaf tutulacak.


Ayrıca, sahipliğe dayalı kira sertifikasının yanı sıra Sermeye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yönetim sözleşmesine, vadeli alım satım dahil alım satıma, ortaklığa, eser sözleşmesine dayalı farklı kira sertifikası türlerine göre düzenlenen kağıtlar ve kira sertifikaları ödemeleri ile bunların teminatlarına ilişkin düzenlenen her türlü kağıda da damga vergisi istisnası uygulanacak.

İLGİLİ KANUNUN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER