Anasayfa >

Diğer Haberler >

Konut Kredisi Kullanım Oranı Resmen Yüzde 80’e Çıktı

Konut Kredisi Kullanım Oranı Resmen Yüzde 80’e Çıktı

27 Eylül 2016 Salı, 09:23:14
 Konut Kredisi Kullanım Oranı Resmen Yüzde 80’e Çıktı
Konut kredisi kullanım oranı yüzde 75’ten 80’e çıkartıldı. Konuyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 27 Eylül 2016 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre konut kredisi kullanım oranı yüzde 75’ten yüzde 80’e çıkartıldı.


TÜKETİCİ KREDİLERİNE 48 AY VADE İMKANI
Yine aynı kanunla birlikte tüketici kredilerine 48 ay vade imkanı tanınıyor.


İşte  Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin tam metni;

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde sekseni aşamaz. Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılması ve sınırlamada bu değerlerin kullanılması zorunludur.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla yetmiş iki ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir. Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz.”

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER