Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kira Sözleşmesi (Kontratı) Örneği

Kira Sözleşmesi (Kontratı) Örneği

20 Eylül 2016 Salı, 16:18:47
Kira Sözleşmesi (Kontratı) Örneği
Kira sözleşmesi nedir? Kira sözleşmesi örneği… Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

Kira sözleşmesi örneğini paylaşmadan önce kira sözleşmesi nedir sorusuna yanıt verelim.


KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Kira sözleşmesi  kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanmasını kiracıya bırakmaya, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmeye deniyor.


Kira sözleşmelerinde en önemli nokta kira artış oranı. Kira artış oranında eski borçlar kanununda bir üst sınır yoktu. Fakat yeni borçlar kanunu ile kira artış oranına sınırlama getirildi. Buna göre ev sahibi kira artışını “ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ” yani ÜFE’yi geçmeyecek şekilde yapması gerekiyor.


Kira sözleşmesi dolduğunda ev sahibi evin ya da ilgili gayrimenkulün tahliyesini talep edebiliyor.


Yeni borçlar kanunu kiracının sözleşmeyi süresinden önce feshetme ve kiralananı tahliye etme hakkı tanıyor.


Buna göre kiracının, kiralananın benzer koşullar ile kiraya verilebileceği makul süre kadar kira sözleşmesinden doğan borçları devam ediyor. Kiracı bu süre içinde benzer koşullarda yeni bir kiracı adayı bulur ise kiracının sözleşmeden doğan yükümlülükleri sona erer.


Kiracı, kiraya verenin yazılı onayını almadan kira sözleşmesini devredemiyor. Bunun için ev sahibinin yazılı olayını alması gerekiyor.

Kira kontratı örneği pdf için tıklayınız

 


KİRA SÖZLEŞMESİ, KİRA KONTRATI ÖRNEĞİ
Şimdi kira kontratı yani kira sözleşmesi örneğini sizlerle paylaşalım;

 

Dairesi

(Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)

Mahallesi

(Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)

Cadde/Sokağı

(Cadde veya sokak yazılacak)

Numarası

(Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)

Kiralananın Cinsi

Apartman dairesi

Kiralayan

(Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiralayanın T.C. Kimlik No

(Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiralayanın Adresi

(Kiraya verenin tam adresi yazılacak)

 

Kiracı

(Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiracının T.C. Kimlik No

(Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiracının Adresi

(Kiracının tam adresi yazılacak)

 

Akdin Başlangıç Tarihi

(Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)

Akdin Süresi

(Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)

Yıllık Kira Bedeli

(Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)

Aylık Kira Bedeli

(Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)

Kira Bedelinin Ödeme Şekli

Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak

Kiralananı Kullanım Şekli

Yalnızca mesken (konut) olarak

Kiralananın Durumu

Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.

 

(imza)                                     (imza)                                     (imza)

 

 

GENEL KOŞULLAR

 

 1. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.
 2. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.
 3. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.
 4. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.
 5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
 6. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
 7. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.
 8. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
 9. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
 10. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
 11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
 12. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
 13. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
 14. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
 15. Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
 16. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.
 17. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel

            anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

 

 

(imza)                                     (imza)                                     (imza)

 

 

 

 

özel koŞULLAR

 1. Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.
 2. Kiralanan, mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
 3. Kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.
 4. Kira bedelleri,  her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır.  Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.
 5. Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir.
 6. Kapılar, pencereler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.
 7. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-  yaptıracaktır.
 8. Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.
 9. Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.
 10. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Eskişehir  Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.

İşbu, on sekiz genel ve on özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimizle iki nüsha olarak imzaladık. …………..Tarih.

 

 

Kiracı:                     Müteselsil Borçlu ve Kefil:                         Kiralayan:

(imza)                      (imza)                                                       (imza)

 (isim)                       (isim)                                                        (isim)

 

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
Misafir - 24 Aralık 2017 Pazar, 12:51 Sitenizde güncel olarak tutulan pdf formatında Kira Kontratı olsa da düzgün bir şekilde indirip kullanabilsek çok güzel olurdu. İyi günler. CEVAPLA
DİĞER HABERLER