Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kiracı Tahliye İhtarname Örneği

Kiracı Tahliye İhtarname Örneği

19 Eylül 2016 Pazartesi, 15:34:28
Kiracı Tahliye İhtarname Örneği
Kiracı tahliye ihtarname örneği tüm detayları ile haberimizde…

Kiracının ev sahibine karşı belli yükümlülükleri vardır. Bunların en başında ise kira bedelini ödemek geliyor.


Kiracı ev sahibine belirlenen kira bedelini aylık olarak ödemekle zorunludur.


Kiracı kira bedelini ve yan giderlerini ödemez ise ev sahibi noter vasıtasıyla kiracıya ihtar gönderebiliyor. Kiracı 30 gün içinde borcunu ödemezse ev sahibi sözleşmeyi feshedebilir ya da tahliye davası açabilir.İşte kira tahliye ihtarname örneği;


İHTAR EDEN :…….
VEKİLLERİ :…….
KARŞI TARAF :…….
KONU :

……………….  kira  bedeli ………………. sının ödenmesi, ödenmediğinde tahliye ve alacak davası açacağımızın ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :

1-Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda ……. tarihli sözlü kira mukavelesi gereği aylık ……. kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.
2-Her ayın ...... ile ....... arasında Bankaya yatırmanız gereken ……. …….  kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız.
3-……. ……. kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu 260 maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.
 
İSTEM SONUCU :
İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde ……. ……. kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.

İHTAR EDEN VEKİLİ
…….

SAYIN NOTER   :
Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep  ederim.
 
İHTAR EDEN VEKİLİ
…….

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER