Anasayfa >

Diğer Haberler >

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Kanununda Değişiklik Yürürlükte

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Kanununda Değişiklik Yürürlükte

07 Eylül 2016 Çarşamba, 09:50:11
Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Kanununda Değişiklik Yürürlükte
Yatırımların proje bazında desteklenmesi ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun yürürlüğe girdi…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı. Kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.


MADDE-1: 24 Nisan 1930 tarihli ve 1593 sayılı umumi hıfzısıssıhha kanunun 216.maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


Defin ruhsatiyeleri belediye tabipleri, toplum sağlığı merkezi tabipleri ile aile hekimleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir ve bu ruhsatiyenin yerleşim yeri bazında hangi tabipler tarafından verileceği Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenir.


MADDE 2: 18 Aralık 1953 tarihli ve 6200 sayılı devlet su işleri genel müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkında  kanunun geçici 9.maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “10” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 3- 31 Ağustos 1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;
Bu maddenin yürürlüğe girdiğin tarihten önce Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından erişme kontrolü uygulanan karayollarında yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen binalar ile hizmet tesisleri ve bakım işletme tesisleri, erişme kontrolü  uygulanan karayolunun müştemilatı sayılır. Bu bina ve tesislerin devlet ormanlarında bulunması halinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devrine bedelsiz olarak izin verilir.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER