Anasayfa >

Diğer Haberler >

Göl Panorama Evleri İmar Planı Askıda

Göl Panorama Evleri İmar Planı Askıda

26 Ağustos 2016 Cuma, 14:13:49
Göl Panorama Evleri İmar Planı Askıda
Göl Panorama Evleri imar planı açıklama raporu askıya çıktı. İşte detayları...

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

 

2012 yılına kadar Bahçeşehir Üniversitesi’ne olan ve daha TOKİ’ye ve ardından da emlak Konut GYO’ya geçen arazi üzerinde Bema İnşaat tarafından hayata geçirilen Göl Panoroma Evleri imar planı askıya çıktı.

İstanbul Avcılar Kapadık Mahallesi, eski 557 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı açıklama raporu değişikliği bugün askıya çıkarıldı.  
 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuru şöyle;
“Bakanlığımızca, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 (ç) maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca tadilen ve re’sen 11/05/2016 tarihinde onaylanmış, Müdürlüğümüzce 20/05/2016- 18/06/2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olan plana ilişkin askı süreci içerisinde yapılan itirazlara istinaden Bakanlığımızın 24/08/2016 tarih ve 14205 sayılı yazısı ile plan açıklama raporundaki “Ayrıca; Planlama alanının güneyinde 85.250m² alanlı “Belediye Hizmet Alanı”nın planlı olduğu, bu alanın bölgenin bütününe hizmet edecek büyüklükte ve yeterlikte olduğu; bununla birlikte Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5.maddesinde Belediye Hizmet Alanları tanımında; “…gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler…” yapılabileceği hükmüne göre bu alan içinde Sosyal Kültürel Tesis ihtiyacının da karşılanabileceği değerlendirilmiştir.” hükmünün kaldırılması ve anılan parselin 20/09/2013 tarihinde “Rezerv Yapı Alanı”ndan çıkarılması sebebiyle plan açıklama raporunda düzeltme yapılması suretiyle, anılan planın Plan Açıklama Raporlarının Plan Değişikliği Onama Sınırı içinde kalan kısımları 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 (ç) maddesi uyarınca onaylanmış, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporlarındaki Plan Değişikliği Onama Sınırı dışında kalan kısımları kesinleştiği bildirilmiştir.”


26 Ağustos’ta askıya çıkan Göl Panorama Evleri  imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 24 Eylül’de askıdan inecek.

İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER