Anasayfa >

Diğer Haberler >

Vergi Borcu Yapılandırma Başvuruları Başladı

Vergi Borcu Yapılandırma Başvuruları Başladı

25 Ağustos 2016 Perşembe, 09:50:29
Vergi Borcu Yapılandırma Başvuruları Başladı
Vergi borcu yapılandırma başvuruları başladı. Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelirler maliyeye bildirilerek vergi aslı ödenecek, ceza ve faizler ise silinecek…

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı kanun geçtiğiz haftalarda yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelirler maliyeye bildirildiğinde vergi aslı ödenecek, ceza ve faizler ise silinecek.


VERGİ BORCU YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
-30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait  Vergi, resim ve harçlar.
-30 Haziran 2016 tarihinden önce verilen, Askerlik para cezası, Seçim para cezası,  Nüfus para cezası, Trafik idari para cezası, Karayolları taşıma idari para cezası, Otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş para cezası, RTÜK tarafından verilen para cezası.
Vadesi 19 Ağustos 2016’dan önce olan, ecrimisil, kaynak kullanım destekleme fonu, öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları kapsıyor.

 

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA SON TARİH NE?
Kanun kapsamında borcunu  peşin ya da taksitli  ödemek isteyenler, 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurabiliyor.. Borcunu peşin ya da taksitli ödemek isteyenler ise ilk ödemeyi 2 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecek.


BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAK?
Vergi, idari para cezası ve kanun kapsamına giren diğer borç asıllarının tamamı ile Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde; Gecikme faizi ve zammı ile vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

50 TL’NİN ALTINDAKİ BORÇLAR DİREK SİLİNECEK
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) % 50’sinin ödenmesi durumunda, kalan % 50’sinin tahsilinden vazgeçilecek. Vadesi 31 Aralık 2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçlar başvuru aranmaksızın silinecek.

PEŞİN ÖDEMENİN AVANTAJI NE?
Vergi, idari para cezası ve kanun kapsamına giren diğer borç asıllarının tamamı ile Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde;  


-Gecikme faizi ve zammı ile vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.


-Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca % 50 indirim yapılacak.


-Peşin ödemenin 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılması gerekiyor.


BUNLARA DİKKAT
-Bir takvim yılında 2 taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanundan yararlanma hakkı kaybedilecek.
-Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şart.

ZAMANINDA ÖDEYENİN VERGİSİ YÜZDE 5 İNECEK
-Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını, ilgili yıllardaki matrah artırım oranlarından az olmamak üzere artıracak.

-Yılın belli bir kısmında faaliyette bulunmuş mükellefler,  Daha önce mükellefiyet tesis ettirmemiş kişiler de matrah artırımında bulunabilecek.
-Artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak


MATRAH ARTIRIMI NERELERDE YAPILACAK?
Vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olan mükellefler, 2011-2015 yıllarında beyan ettikleri;
-Ücret ödemeleri, Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler, Kira ödemeleri, Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler, Çiftçilere yapılan ödemeler, Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler, üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle matrah ve vergi artırımında bulunulabilecek.

Matrah artırımı yapılması halinde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.
-Ödemeler www.gib.gov.tr adresinden internet vergi dairesine ya da bağlı olunan vergi dairesine yapılacak.

 

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA KANUNUNUN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER