Anasayfa >

Diğer Haberler >

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi İmar Planı Onaylandı

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi İmar Planı Onaylandı

18 Ağustos 2016 Perşembe, 15:05:32
Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi İmar Planı Onaylandı
İstanbul Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi, İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi ile Sefa Caddesi arasında kalan 7,17 hektarlık kısmına ilişkin nazım ve uygulama imar planları onaylandı…

HABER:Şengül KIRMIZITAŞ

İstanbul Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi, İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi ile Sefa Caddesi arasında kalan 7,17 hektarlık kısmına ilişkin hazırlanan 1 paftallık 1/5000 ölçekli nazı imar planı ve 2 paftalık 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylandı.

18 Ağustos’ta askıya çıkan Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 16 Eylül 2016’da askıdan inecek.


PLAN NOTLARI
1.    Planlama alanında onaylanacak kentsel tasarım projesi ve avan proje doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
2.    Plan onama sınırı içerisinde her türlü uygulama 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve uygulama yönetmeliği uyarınca yapılacaktır.
3.    Arazi kazı dolgu yapılarak düzenlenebilir, düzenlenmiş zemin tabi zemin kabul edilecektir.
4.    Planlama alanında +/- kotu, kentsel tasarım projesinde belirlenecektir.
5.    İmar uygulama sınırları içerisinde yer alan donatılar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
6.    Bu plan kapsamında deprem yönetmeliği, sığınak yönetmeliği, otopark yönetmeliği, iski yönetmeliği, su kirliliği kontrol yönetmeliği ve konusuna göre ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
7.    5378 sayılı engelliler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler değişiklik yapılması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında planlama alanında yer alacak kentsel sosyal ve teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standardına uyulacaktır.
8.    Planlama alanı içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen sağlık güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine ve TSE tarafından belirlenmiş standartlara uyulacaktır.

 

PLAN NOTLARININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER