Anasayfa >

Diğer Haberler >

Torba Kanun Tasarısı’nın Bu 12 Maddesi Kabul Edildi

Torba Kanun Tasarısı’nın Bu 12 Maddesi Kabul Edildi

18 Ağustos 2016 Perşembe, 09:15:27
Torba Kanun Tasarısı’nın Bu 12 Maddesi Kabul Edildi
Torba Kanun Tasarısı’nın ilk 12 maddesi kabul edildi. İşte o maddeler…

TBMM Genel Kurulu'nda, "Torba Kanun Tasarısı"nın ilk 12 maddesi kabul edildi.Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi, İki İl Merkezinin Değiştirilmesi ve Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nda 28 maddenin yer aldığı birinci bölümde, 12 madde görüşüldü.


-Kabul edilen maddelere göre, defin ruhsatını, mevtanın muayenesinden sonra belediye tabiplerinin yanı sıra toplum sağlığı merkezi tabipleri ve aile hekimleri de verebilecek. Bu ruhsatın yerleşim yeri bazında hangi tabiplerce verileceğini Türkiye Halk Sağlığı Kurumu belirleyecek.


-DSİ Genel Müdürlüğü muhasebe hizmetleri, 5 yıl daha Maliye Bakanlığı personelince yürütülecek.


-Karayolları Genel Müdürlüğünce erişme kontrolü uygulanan karayollarında yapılan, işletilen, işlettirilen, yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen binalar, hizmet tesisleri ve bakım işletme tesisleri, karayolunun müştemilatı sayılacak. Bu bina ve tesisler devlet ormanlarındaysa Karayolları Genel Müdürlüğüne bedelsiz devredilecek.
-Müsadereye konu olmaları nedeniyle kamu hizmetine sunulamayacak olan ve orman niteliğini kazanan taşınmaz üzerinde bulunan fabrika ya da ticarethaneler, 49 yıllığına kiraya verilebilecek.


-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izniyle faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi 5 vergilendirme dönemi süresince elde edilen kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

ISI YALITIMI HARCAMALARI DOĞRUDAN GİDER SAYILACAK
-Gayrimenkul sahiplerince yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar doğrudan gider olarak indirilebilecek.


-Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kredi teminatı sağlayan kurumların, Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi yapılmayacak.


-Bakanlar Kuruluna, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya ve belirli şartlar altında farklı kesinti oranları tespit etmeye ilişkin yetki verilecek.


-Değerli Kağıtlar Kanunu'nda yer alan "değerli kağıtlar" tanımına, elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeler de dahil olacak.


O PARALAR FAİZİYLE ÖDENECEK
-Gaziantep'in Şahinbey ilçesi sınırları içinde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Gecekondu Kanunu'na göre ilgili idarelerce yapılan arsa veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi halinde, arsa veya konut tahsisi için ödenen bedeller en geç 3 ay içerisinde faiziyle hak sahiplerine veya mirasçılarına ödenecek. Hak sahipleri, bunun dışında ilgili idareden herhangi bir hak, bedel ve tazminat talep edemeyecek.


GİDERLERİ DAVALI ÖDEYECEK
-Arsa veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi nedenleriyle arsa veya konutların adlarına tescili, bedel veya tazminat ve benzeri taleplerle açılan ve henüz kesinleşmeyen her türlü davalarda da bu hüküm uygulanacak. Reddedilen davaların yargılama giderleri davalı idare tarafından ödenecek.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER