Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kadıköy Caferağa Mahallesi İmar Planı Askıda

Kadıköy Caferağa Mahallesi İmar Planı Askıda

15 Ağustos 2016 Pazartesi, 09:27:03
Kadıköy Caferağa Mahallesi İmar Planı Askıda
Kadıköy Caferağa Mahallesi 834 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 17 Haziran 2016 tarihli uygulama imar planı tadilatı askıya çıktı…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

 

Kadıköy Caferağa Mahallesi 834 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 17 Haziran 2016 tarihli uygulama imar planı tadilatı 15 Ağustos’ta askıya çıktı.


Kadıköy Caferağa Mahallesi imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 13 Eylül’de askıdan inecek.


PLAN NOTLARI
1.    Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan 834 ada 1 parseli kapsamaktadır.
2.    Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan İHA (İSKİ) İdari Hizmet alanıdır.
3.    Bu alanda İski Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluğu kapsamında kalan fonksiyonları ile İski’ye ait sosyal, kültürel ve hizmet faaliyetlerine ilişkin fonksiyonlar yer alabilir.
4.    Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik Etüd rapoları hazırlanacak ve raporda belirtilen hususlara uyulacaktır.
5.    İdari hizmet alanında (İski) uygulamaya yönelik yapılanma koşullarını (kot alınacak nokta, yapı yüksekliği, blok ebat ve boyutları, çekme mesafeleri vb.) avan projesinde belirlemeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilidir.
6.    Uygulama aşamasında ilgili kurum kuruluş görüşleri alınarak önerilen tedbirlere uyulacaktır.
7.    İlgili Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunacak ve büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
8.    Açıklanamayan hususlarda meri imar yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER