Anasayfa >

Diğer Haberler >

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğinde Değişiklik

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğinde Değişiklik

03 Ağustos 2016 Çarşamba, 10:51:13
Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğinde Değişiklik
SPK, Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğinde değişiklik yaptı. Yeni tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi….

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gayrimenkul sertifikaları esaslarında değişikliği içeren yeni tebliği Resmi Gazete’de yayınladı.
Buna göre, gayrimenkul sertifikalarına ilişkin genel esaslar yeniden düzenlendi.


KENTSEL DÖNÜŞÜM DE EKLENDİ
Tebliğe kentsel dönüşüm amaçlı projeler kapsamında ihraç edilecek gayrimenkul sertifikaları başlığı altında yeni bir bölüm eklendi.


KİMLER GAYRİMENKUL SERTİFİKASI İHRAC EDEBİLECEK?
Bu kapsamda, talep etmeleri ve bakanlık tarafından yetki devri yapılması durumunda belediyeler, İller Bankası Anonim Şirketi ve TOKİ'nin yanı sıra bu kurumlarca anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişiler gayrimenkul sertifikaları ihraç edebilecek.


Öte yandan gayrimenkul sertifikaları ihracını, Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen belediyeler, bunların bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile kentsel dönüşüm amaçlı projenin yürütülmesi konusunda karşılıklı imzalanacak anlaşmada yer alması halinde TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketi de yapabilecek.


Anlaşma sağlanmak kaydıyla, kentsel dönüşüm amaçlı projelerde ilgili mevzuat uyarınca hak sahibi olarak belirlenen kişilere ihraç edilecek gayrimenkul sertifikalarından verilebilecek.


Hak sahiplerine verilecek gayrimenkul sertifikası adet veya tutarının belirlenmesinde ise hak sahibinin sahip olduğu taşınmazlara ilişkin ilgili kurumların mevzuatında belirlenen esaslara göre tespit edilen değer dikkate alınacak.


İhraççı, elinde yeterli sayıda gayrimenkul sertifikası bulunmamasına rağmen asli edimi kullanmak isteyen yatırımcılar için, izahname veya ihraç belgesinde açıklanmak koşuluyla kredi kullanım veya nakit ve taksitli ödeme gibi imkanlar sağlayabilecek.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER