Anasayfa >

Diğer Haberler >

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nden Satılık Arsa

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nden Satılık Arsa

27 Temmuz 2016 Çarşamba, 09:42:51
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nden Satılık Arsa
Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığı, Batıkent Mahallesi’ndeki arsayı 6 milyon 921 bin 596 TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor…

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığı, Batıkent Mahallesi’ndeki arsayı 6 milyon 921 bin 596 TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor…


Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 3 bin 146,18 metrekare arsayı 6 milyon 921 bin 596 TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor.


İhale 17 Ağustos Çarşamba günü saat 14:30’da belediye encümen salonunda yapılacak.


Mülkiyeti belediyeye ait olan arsa Şehitkamil ilçesi, Batıkent Mahallesi, 3594 ada, 6 parselde konumlanan arsanın satışı peşin ödeme ile yapılacak.


İhale şartnamesi 100 TL karşılığında Şehitkamil Belediyesi ihale servisinden temin edilebiliyor.


İHALEYE KATILIM ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Noter tasdikli imza beyannamesi
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir.
B) İstekli tüzel kişi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
d) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
f) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir.
İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 17/08/2016 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmazın 515,01 m² lik kısmına KDV uygulanacaktır.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER