Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kazan Belediyesi 17 Taşınmazını Satışa Çıkarıyor

Kazan Belediyesi 17 Taşınmazını Satışa Çıkarıyor

26 Temmuz 2016 Salı, 09:15:42
Kazan Belediyesi 17 Taşınmazını Satışa Çıkarıyor
Ankara Kazan Belediyesi Satıkadın Mahallesi’ndeki 16 adet büro ve dükkan nitelikli taşınmaz ile Fatih Mahallesi’ndeki 1 adet akaryakıt ve LPG satış istasyonunu satışa çıkarıyor…

Ankara Kazan Belediyesi Satıkadın Mahallesi’ndeki 16 adet büro ve dükkan nitelikli taşınmaz ile Fatih Mahallesi’ndeki 1 adet akaryakıt ve LPG satış istasyonunu satışa çıkarıyor…


Ankara Kazan Belediyesi Satıkadın Mahallesi’ndeki 16 adet büro ve dükkan nitelikli taşınmaz ile Fatih Mahallesi’ndeki 1 adet akaryakıt ve LPG satış istasyonunu 12 Ağustos Cuma günü saat 11:00’da “açık artırma” ile satışa çıkarıyor.

SATIŞA ÇIKACAK TAŞINMAZLARIN İHALESİ


İhale, Belediye meclis toplantı salonunda (6.kat) Ankara Bulvarı No:105/1 Kazan-Ankara adresinde yapılacak.Taşınmazların bedeli peşin tahsil edilecek.


İHALEYE KATILIK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
-İkametgâh belgesi,
- Nüfus cüzdanı örneği,
- Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
- İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,
- Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
- Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
- Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri gerekiyor.

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER