Anasayfa >

Diğer Haberler >

Değerleme sektörünün gözü Değerlendirme Komitesi'nde olacak!

Değerleme sektörünün gözü Değerlendirme Komitesi'nde olacak!

21 Temmuz 2015 Salı, 10:25:45
 Değerleme sektörünün gözü Değerlendirme Komitesinde olacak!
Gayrimenkul değerleme uzmanlarının çatı kuruluşu Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği TDUB yetkilileri, sektör için büyük bir adım olan Değerlendirme Komitesi'ni kurduklarını açıkladı.

 Değerlendirme Komitesi ile sektörün disipline edileceğini ifade eden TDUB yetkilileri, şikâyetle gelen dosyaların ya da TDUB'un doğrudan tespit ettiği hataların komite tarafından inceleneceğini ve gerekli görüldüğü takdirde kanunda belirtilen idari para cezaları ile disiplin cezalarının verileceğini belirtiyorlar.

 

Sektör kontrol altında

Değerlendirme Komitesi ile üyelerinin kanun kapsamındaki faaliyetleri ile üyeleri tarafından müşterilerine verilecek olan hizmetlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak, uyuşmazlıkların ve itirazların değerleme standartlara uygunluğunun gözden geçirilmesi yoluyla çözümüne yönelik inceleme ve araştırma yaparak üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirecek olan TDUB; mevzuat ve standartlara aykırılık tespit edilmesi durumunda üyelerine kanunda yer alan idari para cezaları ile statüde öngörülen disiplin cezalarını vermekle yükümlü bulunuyor.

 

Haziranda göreve başladı

Değerleme Komitesi üyesi olarak atanacak kişilerde gayrimenkul değerleme, sermaye piyasaları, finans, bankacılık, tapu ve kadastro, hukuk, şehir plancılığı, mühendislik, genel yönetim, iktisat, işletme, idari ve mali işler ve muhasebe alanlarında en az 3 yıllık mesleki tecrübe aranıyor.

 

Komite üyelerinin birliğin tam zamanlı personeli olduğunu ifade eden TDUB yetkilileri, statü ve ilgili yönetmelik gereği Değerlendirme Komitesi üyelerinin atamalarının Haziran 2015 itibariyle yapıldığını ve komitenin görevine başladığını belirtiyorlar.

 

Başvurular nasıl yapılıyor?

Birliğe yapılacak başvurular, www.tdub.org.tr internet adresinde Değerlendirme Komitesi alt başlığı altında yer alan şikâyet başvuru formunun (tüzel kişi/gerçek kişi) eksiksiz doldurularak şikâyete konu değerleme raporları ile birlikte TDUB'a iletilmesiyle tamamlanıyor.

 

Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte başvurunun içeriğine göre TDUB Yönetim Kurulu tarafından gayrimenkulün niteliğine göre inceleme ve değerlendirme ücreti belirleniyor ve talep sahibine tebliğ ediliyor. Kabul görmesi dâhilinde değerlendirme süreci başlamadan değerlendirme masraflarının ilgililerce ödenmesi bekleniyor. Söz konusu değerlendirme ücretleriyle masraflarına dair esaslar TDUB Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor. Birlik tarafından belirlenen başvuru şartlarını taşımayan, değerlendirme ücreti ve değerlendirme masrafları ödenmemiş, yeni veya yeniden değerleme raporu hazırlanması hususunda birliğe gelen talepler ise dikkate alınmıyor.

 

Değerlendirme Komitesi, itiraza veya başvuruya konu değerleme raporuyla ilgili bilgileri toplamak, raporla ilgili kişi ve kurumların bilgilerine başvurmak yetkisine sahip bulunuyor. Bununla birlikte Değerlendirme Komitesi, değerlendirme yöntemini, itiraz konusunu ve raporun niteliğini dikkate alarak belirliyor. Öte yandan TDUB Yönetim Kurulu, düzenleme tarihi itibarıyla üzerinden bir yıl geçmiş değerleme raporlarıyla piyasa veya ilgili taşınmazın koşullarında önemli değişikliklerin yaşandığı değerleme raporlarına ilişkin değerlendirme başvurularını, gerekçelerini belirterek reddedebilme yetkisine sahip bulunuyor.

 

Talepler nasıl sonuçlanıyor?

Değerlendirme Komitesi'nin değerlendirme dosyalarını düzenleyeceğini, ardından görüş ve kararlarıyla Yönetim Kuruluna sunacağını ifade eden TDUB yetkilileri, eksiklik bulunmaması durumunda komitenin hazırladığını dosyayı Yönetim Kurulunun karara bağlayacağını belirtiyorlar.

 

TDUB yetkilileri, Değerlendirme Komitesi itiraza konu raporu hazırlanan birlik üyesinin faaliyetlerinin statü ve birliğin ilgili düzenlemeleri uyarınca disiplin incelemesinin gerektiği yönünde bir kanaate varırsa, komitenin bu kararı Yönetim Kuruluna ileteceğini kaydediyorlar.

 

TDUB - Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olan gerçek kişi Değerleme Uzmanları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen tüzel kişi Değerleme Kuruluşu Üyelerinden oluşmaktadır. TDUB, gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, eğitim ve sertifika vermek, Üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturmak, haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, kendisine mevzuatla verilen veya Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek, Statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek, ilgili konularda Üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda Üyelerini aydınlatmak görev ve yetkileri ile 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanun’unun 76’ncı maddesine dayanılarak kurulmuş bir Meslek Birliğidir. TDUB’un organları, görev ve yetkileri ile çalışma ilke ve esasları 02 Nisan 2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü (Statü) ile düzenlenmiştir. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin kuruluşu ile birlikte, değerleme mesleğini icra eden meslek mensupları birlik ve dayanışma sağlayabilecekleri, mesleki standartları ve ilkeleri kendilerinin belirleyebilecekleri bir çatıya kavuşmuştur.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER