Anasayfa >

Diğer Haberler >

Değerleme kuruluşlarının bankalara hazırlayacağı raporlar standartlaşıyor!

Değerleme kuruluşlarının bankalara hazırlayacağı raporlar standartlaşıyor!

13 Temmuz 2015 Pazartesi, 11:40:00
Değerleme kuruluşlarının bankalara hazırlayacağı raporlar standartlaşıyor!
Gayrimenkul değerleme uzmanlarının çatı kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) yetkilileri, yapılan yeni düzenleme ile değerleme şirketlerinin bankalar için üreteceği raporların standart hale getirilecek olmasının son derece önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapıyorlar.

Yeni gelişme kapsamında raporlarda artık farklılık olamayacağını ifade eden TDUB yetkilileri, raporların kalitesinin yükseleceğini belirterek, uygulamanın sektör açısından son derece büyük bir adım olduğunun altını çiziyorlar.

 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin aylar süren çalışması sonucunda değerleme raporlarına belirli bir standart getirilmiş bulunuyor. Geçmişte her bankanın kendine ait Gayrimenkul Değerleme Şartnamesi olmasından dolayı aynı mülk için ayrı bankalara hazırlanan değerleme raporlarında değer farklılıkları çıktığını hatırlatan TDUB yetkilileri, “Değerleme Standartları” ile artık bankalar için hazırlanan değerleme raporlarında esas alınması gereken kriterlerin aynı olacağı bu nedenle farklı değerlerin çıkmasının önüne geçileceğini belirtiyorlar.

 

Yetki TDUB'ta

Türkiye Değerleme Standartları'nı oluşturmak yetkisi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun, 76'ncı maddesinin 4'üncü fıkrası ile; "…Birlik üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturmak…" hükmüyle Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne verilmişti.

 

Bununla birlikte, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin statüsünü tanımlayan "Birliğin Görev ve Yetkileri" başlıklı 7'nci maddesi (1)'inci fıkra (b) bendi; "Birlik üyeleri tarafından yürütülen faaliyetlerin adil ve dürüst olması, iş ahlakının ve Birlik üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarının sağlanması amacıyla değerleme standartları ve meslek kuralları oluşturarak Kurula bildirmek" hükmü ile değerleme standartlarının oluşturulması konusu Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin görev ve yetkileri arasında sayılıyor.

 

Değerleme Standartları tdub.org.tr'da

Bu çerçevede, TDUB tarafından oluşturulan komiteler ve çalışma grupları öncülüğünde başlatılan, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu, Standartlar Komitesi ve Türkiye Bankalar Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan "Borç Verme ve Teminat Amaçlı Gayrimenkuller İçin İyi Uygulamalar Kılavuzu - 1" www.tdub.org.tr sitesinde "Değerleme Standartları" başlığı altında yayımlanmış bulunuyor.

 

"Borç Verme ve Teminat Amaçlı Gayrimenkuller" haricinde kalan diğer alanlarda da TDUB Üyelerinin değerleme faaliyetleri süreçlerinde yol gösterici olarak başvuruda bulunabileceği, tavsiye niteliğinde "İyi Uygulama Kılavuzları"nın hazırlık çalışmalarının devam ettiğini ifade eden TDUB yetkilileri, kılavuzlar tamamlandıkça www.tdub.org.tr internet adresinde "Değerleme Standartları" alt başlığı altında yayımlanacağını belirtiyorlar.

 

Eğitimler TDUB Eğitim Akademisi'nde başlayacak

Kılavuzlar ve değerleme standartları ile ilgili düzenlemeler hakkında  25 Mayıs 2015 tarihinde lansmanı yapılan TDUB Eğitim Akademisi'nde bilgilendirme eğitimlerinin başlayacağını dile getiren TDUB yetkilileri, düzenli periyotlarla yapılacak eğitimlerin tarihlerinin yakında açıklanacağını ifade ediyorlar.

 

TDUB - Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olan gerçek kişi Değerleme Uzmanları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen tüzel kişi Değerleme Kuruluşu Üyelerinden oluşmaktadır.

 

TDUB, gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, eğitim ve sertifika vermek, Üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturmak, haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, kendisine mevzuatla verilen veya Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek, Statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek, ilgili konularda Üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda Üyelerini aydınlatmak görev ve yetkileri ile 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanun’unun 76’ncı maddesine dayanılarak kurulmuş bir Meslek Birliğidir.

 

 

TDUB’un organları, görev ve yetkileri ile çalışma ilke ve esasları 02 Nisan 2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü (Statü) ile düzenlenmiştir. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin kuruluşu ile birlikte, değerleme mesleğini icra eden meslek mensupları birlik ve dayanışma sağlayabilecekleri, mesleki standartları ve ilkeleri kendilerinin belirleyebilecekleri bir çatıya kavuşmuştur.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER