Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kaliteli sağlık hizmeti için paydaşlar arası işbirliği!

Kaliteli sağlık hizmeti için paydaşlar arası işbirliği!

10 Temmuz 2015 Cuma, 12:21:37
Kaliteli sağlık hizmeti için paydaşlar arası işbirliği!
Sağlık Bakanlığınca, sağlığın korunmasına yönelik atılımların ve faaliyetlerin geliştirilmesi, genel sağlık giderlerinin azaltılabilmesi, yaşam süresinin uzatılabilmesi ve kaliteli hizmet sunumunun artırılabilmesi amacıyla "Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı" hazırladı...

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Çevre Sağlığı Daire Başkanı Hüseyin İlter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığın korunmasında kişinin yaşadığı çevre, konut, tükettiği su, hava, besin maddeleri ve sosyal çevresinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Sağlıklı bireyler ve toplum için Sağlık Bakanlığının yanı sıra diğer sektörlerin de sorumluluğu olduğuna işaret eden İlter, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin sunumunda finansman, sağlık insan gücü planlaması, tıbbi ürünlerin temini gibi konularda sağlık sektörü dışında paydaşların bulunduğunu bildirdi.

Bu paydaşları ve rollerini ortaya koymak üzere, akademisyenler, Sağlık Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlardan yaklaşık bin 200 temsilcinin katılımıyla "Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı" oluşturulduğunu anlatan İlter, programa ilişkin eylem planı hazırlandığını açıkladı.

İlter, "Bu programın amacı, tüm kurum ve kuruluşlarca sağlığa çok paydaşlı yaklaşımın benimsenmesini sağlayarak, sağlığı tüm politikaların merkezine yerleştirmektir. Hazırlanmış doküman, tarafların harekete geçirilmesi ve yapılacak işbirliğiyle halkın sağlık düzeyinin yükseltilmesi amacı doğrultusunda önemli bir kılavuz olacaktır" diye konuştu.

Ön çalışmaları Ağustos 2009'da başlayan, Mart 2011'den itibaren sağlık ve sağlık sektörü dışındaki diğer sektör temsilcilerinin davet edilmesiyle hazırlanan programın iki bölümden oluştuğunu anlatan İlter, ilk bölümde "Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Paydaşlı Yaklaşım", ikinci bölümde ise "Tedavi ve Rehabilite Edici Sağlık Hizmetlerinde Çok Paydaşlı Yaklaşım" programlarının yer aldığını bildirdi.

İlter, şöyle devam etti:

"Program sayesinde, insan sağlığına etki eden faktörlerin sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak üzere iyileştirilmesi yönünde somut adımlar atılmış olacak, genel sağlık giderleri azaltılabilecek, bireylerin ve toplumun sağlığını geliştirmeye yönelik uygulamalarla beklenen yaşam süresi uzayacak ve hayat kalitesi yükseltilecek, tedavi hizmetlerinin kalitesi artırılacak."

Programın, Dünya Sağlık Örgütünün ülkelere çok sektörlü sağlık sorumluluğunu geliştirmelerini öneren "Health 2020" ilkeleriyle örtüştüğünü de vurgulayan İlter, projenin bu deklerasyondan daha önce başlamış olduğunun da altını çizdi.

"10. Kalkınma Planı'nda ilk politika olarak yer alıyor"

İlter, Türkiye'nin 2023 vizyonunun hayata geçirilmesinde önem taşıyan çok paydaşlı sağlık sorumluluğu yaklaşımının, Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı'nın dört ana hedefinden biri ve 10. Kalkınma Planı'nda "sağlık" başlığında "politikalar" bölümünde ilk politika olarak yer aldığını kaydetti.

Program çerçevesinde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve sorunların çözümü için gerekli tedbirleri almak üzere Başbakan'ın başkanlığında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, İçişleri Bakanı, Kalkınma Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanının katılımıyla "Çok Paydaşlı Sağlık Politikaları Yüksek Konseyi" kurulduğunu bildirdi.

Yüksek Konsey'in her yıl mayıs ayında, ihtiyaç halinde ise başkanın çağrısıyla toplanacağını, toplantılara gündemle ilgili bakanların davet edilebileceğini, programın amaçları doğrultusunda, İcra Kurulu, Uygulama Koordinatörlüğü, Bilimsel Danışma Kurulu, İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile çalışma komisyonları ve alt çalışma grupları oluşturulabileceğini ve bunların çalışma usul ve esasları ile program üzerindeki her türlü değişikliğin Yüksek Konsey'in onayına tabi olacağını aktardı.

İlter, "Program ile paydaşların tüm aktivitelerinde insan sağlığı odaklı yaklaşımların sağlanması, yetki ve sorumlulukların, iş akışları ve kaynakların sektörel kapsayıcılık anlayışı içerisinde belirlenmesi, sunulan hizmetlerin performans hedef ve ölçütlerinin tespit edilmesiyle izleme ve değerlendirmede kullanılacak mekanizmalar belirlenecek" diye konuştu. AA

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER