Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kağıthane Cendere Yolu imar planı askıya çıktı!

Kağıthane Cendere Yolu imar planı askıya çıktı!

02 Haziran 2015 Salı, 15:48:33
Kağıthane Cendere Yolu imar planı askıya çıktı!
Şişli Huzur Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi Seyrantepe Cendere Yolu-TEM otoyolu bağlantısı yol ve kavşak uygulamasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı. ..

HABER:ŞENGÜL KIRMIZITAŞŞişli Huzur Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi Seyrantepe Cendere Yolu-TEM otoyolu bağlantısı yol ve kavşak uygulamasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı.


Plan notları
1.    Enerji ihtiyacı, yapılacak olan binalar içinde ayrılacak trafolardan sağlanacaktır.
2.    Uygulama bu plana göre TOKİ’nin uygun gördüğü doğrultuda ilçe belediyesi tarafından onaylanan avan projeye göre yapılacaktır.
3.    Planlama içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen, sağlık, güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.
4.    5378 sayılı “Özürlülere Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun” ve bu kanun kapsamında planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal,teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk standartları enstitüsünün ilgili standartlarına uyulacaktır.
5.    Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ive bu amaçla planlama bütününde düzenlenecek bisiklet yollarına ilişkin olarak çevre ve şehircilik bakanlığı çevre yönetmeliği genel müdürlüğü tarafından yayınlanan bisiklet yolu klavuzunda belirtilen hususlara uyulacaktır.


TURİZM ALANI
1.    Turizm alanında otel, iş merkezi, rezians, ofis,büro, alışveriş merkezi, sinema, tiyatro, eğlence merkezi, çok katlı mağaza, müze, kütüphane, sergi salonu, kültür tesisleri,lokanta, restonant, gazino, yönetim binaları,banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir.
2.    Turizm alanında ön, arka ve yan bahçe mesafeleri 15 metredir.


SAĞLIK TESİS ALANI
1.    Sağlık tesisleri alanında yapılma koşulları E:2.00, H:Serbesttir


SPOR TESİSİ ALANI
2.    Spor tesisi alanında, stadyum, antrenman tesisleri, yönetim binası ve sağlık ünitesi gibi yardımcı tesis ve donatı alanları ile bu tesisleri tamamlayıcı stadyum yapısı içerisinde ticaret faaliyetleri yer alır.


KONUT ALANI
3.    Konut alanında ön, arka ve yan bahçe mesafeleri 10 metredir.


İDARİ TESİS ALANI
1.    İdari tesis alanında belediyesince onaylanacak avan proje doğrultusunda uygulama yapılacaktır.  E:3.00, H:serbest olup çekme mesafeleri içinde kalmak koşulu ile TAKS: serbesttir.

 

İmar planı detayları için tıklayınız

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER