Anasayfa >

Diğer Haberler >

Fikirtepe kentsel dönüşümde son durum!

Fikirtepe kentsel dönüşümde son durum!

29 Ocak 2015 Perşembe, 14:47:11
Fikirtepe kentsel dönüşümde son durum!
Fikirtepe kentsel dönüşüm kapsamında ruhsatlı proje sayısı 6’ya yükseldi.5 projeninde ruhsat incelemesi de bakanlıkta sürüyor. İşte Fikirtepe ‘de son durum…

HABER:ŞENGÜL KIRMIZITAŞ


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bugün yapılan yazılı açıklaya göre Fikirtepe’de son durum şu şekilde;


Fikirtepede ruhsat verdiğimiz ada sayısı 6’ya çıkmıştır. Son olarak 3408 ada 3 parselin yapımcı müteahhit firması Selimoğlu-Pana Grup ŞTİ. Ruhsat verilmiştir. Müdürlüğümüzde incelemesi devam eden 5 adet daha proje bulunmaktadır.


Fikirtepe kentsel dönüşüm riskli alan içerisinde ruhsat almış olan firmalar ile ruhsat almak üzere müracaatta bulunan firmalar maliklere verilecek bağımsız bölümlerin belirlenmesi için sermaye piyasası kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı bir değerlendirme kuruluşu ile anlaştığına dair sözleşmeyi ve maliklerin hisselerini gösterir listeleri il müdürlüğümüze sunmak zorundadırlar.
Riskli alan içerisinde 6306 sayılı kanun kapsamında yapılan iş, işlem ve uygulamaların muaf olduğu vergi, harç ve ücretlere ilişkin olarak çeşitli firmalara verilmiş olan yazılar, o firmaların riskli alanda uygulama yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirildiği anlamı taşımamaktadır. O belge o firma ya da şahsın devlet dairelerindeki işlerinde kanundan yararlanılacak konularda yararlanması anlamındadır.
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm alanında toplamda 57 proje adası bulunmakta olup, 32 proje adasında %90' ın üzerinde anlaşma sağlanmıştır. 12 proje adasında ise %100 anlaşma ağlanarak bu adalardan 6 tanesi ruhsat almıştır. 2/3 çoğunlukla anlaşma sağlanan adaların toplamı 32 olup, tüm bu adalarda uygulama yapmak isteyen firmalar tarafından anlaşma sağladıkları maliklere ilişkin bilgiler Müdürlüğümüze iletilmiş, tüm bu bilgiler Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

32 ADANIN 22'SİNDE YÜZDE 90 ANLAŞMA SAĞLANDI

Dosyaları üzerinde incelemelerde bulunulan 32 adadan, 22 adedinde %90 ve üzeri anlaşma oranı bulunduğu görülmüş, İl Müdürlük Makamının talimatı doğrultusunda anlaşma oranı %90 üzeri olan uygulama adalarından başlanmak suretiyle bugüne kadar:
Anlaşma sağlamamış olan yapı maliklerine acele kamulaştırma işlemlerinin başlayacağı yönünde bildirimlerde bulunulmakta,


Daha sonrasında anlaşma sağlanamayan malikler ve firmalar çağrılmak suretiyle tarafların anlaşmama noktasındaki sorunlarını dile getirmek üzere İl Müdürlük Makamında toplantılar düzenlenmekte,


Toplantılar sonrasında yapılan yeni anlaşmalara ilişkin sözleşmeler ve tapu kayıtları Müdürlüğümüze iletilerek, anlaşmaya hala katılmayan maliklerin güncel listesi acele kamulaştırma başlatılmaktadır,
İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışması ile değer tespiti yapılarak acele kamulaştırma talebi mahkemeye iletilmekte idi.


2014 yılı içerisinde bugüne kadar 17 adet yapı adasında maliklere tebligatlar gönderilmiş, 12 yapı adası toplantı düzenlenmiştir. Yapılan bu işlemler sonrasında 2 adet yapı adasında anlaşma oranı %100’e tamamlanmıştır. 5 adet yapı adasında acele kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır. Bir takım adalarda anlaşmaya katılmayan maliklerle firmalar arasında sözleşme imzalanmaya devam edilmekte olup, son durumda anlaşamamış maliklerin bilgisinin uygulama yapma talebi bulunan firma tarafından bildirilmesi beklenmektedir. Mahkemeye intikal eden 5 yapı adasından, bir tanesinde Mahkemece bedel tespiti yapılmış ve Mahkeme tarafında kamulatşırmaya ilişkin karar verilmiştir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER