Anasayfa >

Diğer Haberler >

Yeşil bina yönetmeliği yayımlandı!

Yeşil bina yönetmeliği yayımlandı!

08 Aralık 2014 Pazartesi, 15:39:25
Yeşil bina yönetmeliği yayımlandı!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Yeşil Bina Yönetmeliği yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikle beraber artık Türkiye'ye özgü marka değeri olan yeşil bina ve yerleşmeler olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hayatın her alanında hızla yaygınlaşmakta olan sürdürülebilirlik kavramının inşaat sektöründe de çevre, ekonomi, sosyal etkiler ile birlikte kalite ve markalaşma anlamında da önemli bir farkındalık oluşturduğu vurgulanarak, buna yönelik inşaat sektöründe yenilenebilir enerjiye dayanan, enerji verimli çevre dostu, yerel malzemeler ile üretilmiş sürdürülebilir yeşil binaların ve yerleşim alanlarının artırılması ve yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Birçok ülkede sürdürülebilir kalkınma kapsamında birçok sektörde olduğu gibi bina sektöründe de daha az enerji tüketen, kaynakları daha az kullanan, çevreyi daha az kirleten binaların yapımını desteklemek üzere çeşitli yeşil bina sertifikasyonları oluşturulmasına imkân sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, "Ancak, geliştirilen model ile uluslararası kabul görecek milli sürdürülebilir yeşil bina sertifika sistemi oluşturulmakta, binalarımızın uluslararası diğer sistemlere zorunlu kalması son bulmakta. Uluslararası sertifika sistemleri, geliştirildiği ülkeye özel koşullarını taşımakta" denildi.

 

Ayrıca Onuncu Kalkınma Planı'nda "Şehirleşme Sürecinin Hızlanması" başlığı altında devam eden şehirleşme sürecinin şehirleri daha rekabetçi, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir niteliğe kavuşturacak biçimde yönetilmesinin ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sağlayacağının vurgulandığı belirtilen açıklamada, "İklim Değişikliği ve Çevre" başlığı altında ise yeni düzenleme ve yatırımlarla şehirlerin daha çevre dostu ve ekonomik olarak etkin olabileceğinin ifade edildiği kaydedildi. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi'nde binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmanın hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Tüm bu kavramlardan dolayı ulusal ve yerel düzeyde enerji verimli, çevre dostu, az su kullanan, bulunduğu yerin coğrafi özelliklerini kullanan bina uygulamalarının yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin teşvik edilmesi, CO2 emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında farkındalığın artırılması ve kapasitenin geliştirilmesi ve sürdürülebilir binaların inşaatının teşviği amacıyla sertifika kriterlerinin ele alınması, uluslararası marka değeri olan ülkeye özgü sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelerin sertifika programının oluşturulması hedeflendi" ifadesi kullanıldı.

 

 

YEŞİL BİNA YÖNETMELİĞİ'NİN DETAYLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013-2014 yıllarında sektörle yaptığı çalıştaylar ve toplantılar sonucunda ülkemize özgü uluslararası alanda marka değeri olacak sürdürülebilir yeşil bina sertifika sistemlerinin geliştirilmesi gerekliliği vurgulandı. Tüm dünyada gönüllü olarak sürdürülebilir yeşil bina sertifika sistemi uygulandığı için Bakanlıkça hazırlanan ve yayınlanan yönetmelikle;

 

- Kurulacak olan bağımsız daimi komite ile bu alanda faaliyet göstermek isteyen tüm belgelendirme sistemleri ve uzmanlarının temel kriterleri belirlenecek,

 

- Belgelendirme kuruluşu olmak isteyen kurum/kuruluşların özellikleri belirlenecek,

 

- Ülkemizdeki tüm sürdürülebilir yeşil bina ve yerleşmelerin bilgileri, uzmanların ve belgelendirme kuruluşlarının bilgileri oluşturulacak Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi'nde (UYBBS) kayıt altına alınarak farkındalık yaratılması planlandı."

 

Yayımlanan "Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" ile ülkemize özgü marka değeri olan çevre dostu binaların yaygınlaşması hedeflerinin sağlanabilmesi için ilk adım atılmış oldu.

 

Konuyu değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, "Biz bu yönetmeliği çıkarttıktan sonra bizim lisans verdiğimiz bazı kurumlar evet burası yeşil binadır diye belge verecekler. Türkiye'deki kendi firmalarımız, kendi yerli firmalarımız yeşil binalarımızın belgelendirilmesini yerli mühürle yapacaklar. Bu bir kere beni çok mutlu eden bir durumdur. Çünkü o belgelendirmeyle ilgili şu ana kadar bir sıkıntımız vardı" dedi. AA

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER