Anasayfa >

Bölgeler >

Düzce Belediyesi'nin projelerine Marka'dan destek!

Düzce Belediyesi'nin projelerine Marka'dan destek!

16 Nisan 2015 Perşembe, 13:22:51
Düzce Belediyesinin projelerine Markadan destek!
Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi tarafından hazırlanan "Konuralp Antik Kenti Yüzey Araştırmaları ile Turizme Destek Projesi" ve "Düzce Belediyesi Arşivinin Dijitalleştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi" Doğu Marmara Kalkınma Ajansından hibe almaya hak kazandı.

Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi, yeni başarılara imza atıyor. Son olarak Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi tarafından hazırlanan "Konuralp Antik Kenti Yüzey Araştırmaları ile Turizme Destek Projesi" ve "Düzce Belediyesi Arşivinin Dijitalleştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi" Doğu Marmara Kalkınma Ajansından hibe almaya hak kazandı.

Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi, 2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından hibe almaya hak kazandığı "Geleceğe Dört Nala" Projesinin ardından yeni başarılara imza atıyor.

Düzce Belediyesi AB Proje Ofisinin Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında hazırladığı "Konuralp Antik Kenti Yüzey Araştırmaları ile Turizme Destek Projesi" hibe almaya hak kazandı.

 

KENTİN TARİHİ ÖNEMİ ORTAYA ÇIKACAK

Proje, Konuralp'te detaylı arkeolojik yüzey araştırmalarının yapılması, Antik Prusias ad Hypium kentine ait verilerin tespit edilerek bu verilerin Düzce ilinin tanıtımında kullanılması, Antik Prusias ad Hypium kentinin sınırlarının belirlenmesi, kentten kalan tescilli mimari yapıların dışında, kentte var olan toprak üstü ve toprak altı antik kalıntıların tespit edilmesi ve bu verilerin elde olan diğer verilerle birleştirilerek kentin tarihi öneminin ortaya çıkartılması, Antik Tiyatro çalışma alanı içerisinde bulunan ve kazı çalışmalarını engelleyen antik yapıya ait mimari elemanların belirlenen bir alana taşınması ve kazı çalışmaları için alana gelecek yerli, yabancı turistler için düzenli sergileme, bilgilendirme panolarıyla alanın gezintiye açılması gibi amaçlar içeriyor.

 

KAMU OYUNA TANITILACAK

Bu amaçlar doğrultusunda proje kapsamında, yüzey araştırmaları faaliyetleri, arkeojeofizik yöntemlerin uygulanması, toprak üstü henüz belgelenmemiş antik kalıntıların GPS koordinatlarının ölçülmesi ve 1/500 ölçekli arkeolojik topografya haritasına işlenmesi, Antik Tiyatroda yüzeyde gözlenen tüm mimari kalıntıların topografik yöntemler kullanılarak belgelenmesi, Antik Tiyatroya ait tespit edilen mimari kalıntıların mimari niteliklerinin belirlenmesi ve katalog hazırlanması, arkeolojik veri tabanlı topografya haritasının hazırlanması uygulamaları gerçekleştirilecek.

Proje sonunda bilimsel değerlendirme raporu hazırlanacak. Gerçekleştirilecek çok disiplinli kongreyle, paydaşlar ve projenin içeriği tüm kamuoyuyla paylaşılacak.

 

DÜZCE BELDİYESİ ARSİVİ DİGİTALE GEÇİYOR

Düzce Belediyesi AB Proje Ofisinin kabul edilen bir diğer projesi ise Düzce Belediyesi arşivinin dijitalleştirilmesini içeriyor.

Düzce Belediyesi Meclis Toplantılarının Şubat ayı birinci birleşiminde meclis tarafından Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'e yetki verilmişti. Meclis kararı doğrultusunda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan "Düzce Belediyesi Arşivinin Dijitalleştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi" hibe almaya hak kazandı.

Projenin amaçları arasında ise bireysel, kurumsal, toplumsal ve resmi olarak bilişim teknolojilerinden gerçek anlamda faydalanma potansiyelinin yükseltilmesi, bu anlamda bölgesel ve ulusal gelişime katkıda bulunulması, kurumun dijital arşiv altyapısını oluşturması, mevcut ve yeni oluşacak belgeleri dijital olarak kayıt altına alınması, arşiv verilerine hızlı erişim sağlanması, kurumun iş ve işlemlerinde performans artışının sağlanması, evrakların kaybolmasının önüne geçilmesi, dijital belgelerin fiili, fiziki ve resmi güvenliğinin sağlanması, belgelerin koruma altına alınması ve felaket durumları için yedeklenmesi, fiziksel arşivin standart dosya planına göre düzenlenmesi, arşiv belgelerinin fotokopi ile çoğaltılmasının önüne geçilmesi, gayrimenkul sektörünün bölgemizde daha aktif, canlı ve verimli olması amacıyla online gayri menkul değerleme haritasının ve bilgi sisteminin oluşturulması yer alıyor.

Projeyle, arşivi yerinde analiz etme, kayıtları inceleme, arşiv verilerini değerlendirme, arşiv yazılımlarının kurulması, arşiv dosyalarının fiziksel olarak düzenlenmesi, arşiv belgelerinin taranarak bilgisayar ortamına aktarılması, dijital ortamdaki belgelerin adlandırılması, indeks bilgilerinin girilmesi konularında belediye birim müdürleri ve arşiv yetkililerine yönelik eğitimler verilecek.

Personelin ve arşiv yetkililerinin yeterlilik kazanması, online gayrimenkul değerleme, bilgi ve harita sistemi oluşturulması, projenin diğer sistemlerle entegrasyonu için gerekli altyapının oluşturulması sağlanacak.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER