Anasayfa >

Bölgeler >

Bilecik Belediyesi'nden torba yasa uyarısı!

Bilecik Belediyesi'nden torba yasa uyarısı!

16 Ekim 2014 Perşembe, 17:42:51
Bilecik Belediyesinden torba yasa uyarısı!
Bilecik Belediyesi, Torba Yasa kapsamında yer alan emlak, çevre ve bunlara bağlı olan vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları ile su abonesi alacaklarında ödeme bir fırsat sunulduğunu açıkladı.

Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen yasanın yürürlüğe girdiği belirtildi. Açıklamada, "Kabul edilen yasa kapsamında 6552 Sayılı Kanunun 73'üncü maddesinin 16'ncı fıkrasının A ve B bentlerine göre, vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zamları, su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı fer'i alacakların madde kapsamında yapılandırılması mümkündür.

 

Yapılandırma kapsamına giren alacaklardan bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamının ödenmesi şartıyla, bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarından vazgeçilerek bunlar yerine bu banunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi esası getirilmiştir. Bu itibarla, Kanunun 73'üncü maddesi kapsamına giren borçlarını bu madde kapsamında yapılandırarak ödemek isteyen borçluların 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da 2'şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 31 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.

 

Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az bir taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 Sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir" denildi.

 

Vatandaşlar geç kalmamalı

Açıklamada, ilgili yasanın 73'üncü maddesi 16'ncı fıkrasında, belediyelerin madde kapsamında yapılandırılarak ödenecek alacakları emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve su borçları olarak belirlendiğini ifade edilerek, "Fıkrada yer almayan alacakların madde kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır. Vatandaşların herhangi bir yoğunluk sıkıntısı yaşamamaları için son tarih olarak belirlenen 30 Kasım 2014 tarihinden önce başvurmaları gerekmektedir" diye belirtildi.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER