Anasayfa >

HT Emlak >

Ataşehir Belediyesi’nden 48 Milyona Satılık Arsa

Ataşehir Belediyesi’nden 48 Milyona Satılık Arsa

25 Kasım 2016 Cuma, 13:56:11
Ataşehir Belediyesi’nden 48 Milyona Satılık Arsa
Ataşehir Belediye Başkanlığı, Küçükbakkalköy’deki 13 bin 625 metrekare arsasını 15 Aralık 2016’da 48 milyon TL muhammen bedeli ile satışa çıkarıyor….

HABER:Şengül KIRMIZITAŞ


Ataşehir Belediye Başkanlığı, Küçükbakkalköy’deki mülkiyetinde olan arsasını 15 Aralık saat 11:30’da 48 milyon TL muhammen bedeli ile satışa çıkarıyor.


13 bin 625 metrekare büyüklüğe sahip arsa Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahahhelesi 222 pafta, 3409 ada, 9 parselde konumlanıyor.


İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
Gerçek Kişiler
1 - Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)
2 - Kanuni İkametgâh Belgesi
3 - Geçici Teminat makbuzu
4 - İhale dosyası alındı makbuzu
5 - Vergi Dairesinden,  SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı  
6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname
Tüzel Kişilerden
1 - Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
2 - Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi
3 - Geçici Teminat makbuzu
4 - İhale dosyası alındı makbuzu
5 - Vergi Dairesinden,  SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı  
6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri
* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.
* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
* İsteklilerin istenilen evrakları tamamlayıp teklif zarfları ile ihale saatinde Belediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER